Trede 2 voor Compass Group: ‘Wij willen een afspiegeling zijn van de maatschappij’

Trede 2 voor Compass Group: ‘Wij willen een afspiegeling zijn van de maatschappij’

Afgelopen donderdag overhandigde PSO-directeur Yuri Starrenburg het certificaat voor PSO-trede 2 aan HR-directeur Jaques Hulster van Compass Group Nederland. Tijdens en feestelijke uitreiking op het hoofdkantoor in Amsterdam werd gevierd dat het bedrijf, dat werk biedt aan bijna 4,500 personen, zichtbaar heeft gemaakt om bovengemiddeld veel werk te faciliteren voor personen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Voor een bedrijf van deze omvang is dit een zeer noemenswaardige prestatie.

Over Compass

Compass Group Nederland Holding is onderdeel van Compass Group PLC, wereldwijd marktleider in food en support services. In ruim 50 landen met meer dan 500.000 medewerkers levert en ontwikkelt de organisatie originele en innovatieve oplossingen. Compass Group combineert een wereldwijd netwerk met lokaal ondernemerschap. In Nederland verleent Compass Group haar diensten bij 1300 bedrijven, horecagelegenheden, hogescholen, universiteiten en (overheids-)instellingen. De activiteiten worden uitgevoerd onder de namen Eurest, Eurest Services, Xandrion en Famous Flavours. Eurest biedt foodservice-oplossingen voor uiteenlopende branches.

Afspiegeling van de maatschappij

‘Compass wil een afspiegeling zijn van de maatschappij en daarom bijdragen aan het gemeenschappelijke doel van het creëren van banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’, vertelt personeelsmanager Nicole Moes. ‘Juist deze mensen krijgen binnen onze organisatie de kans om zichzelf te ontplooien en te leren op een fijne werkplek. Wij bieden daarom op verschillende locaties opleidingsplaatsen, werkervaringsplaatsen en banen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hier doen zij, in samenwerking met een buddy, ervaring op en leren hoe het is om in een team te werken.’

Door dit beleid zijn werkplekken gecreëerd voor een bovengemiddeld aantal personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Uit de onafhankelijke toetsing is tevens gebleken dat dit op een kwalitatief goede wijze gebeurt. ‘Ik ben Eurest dankbaar dat ze mij, ondanks dat ik wat drukker ben, de kans hebben gegeven  om aan het werk te gaan’, vertelt cateringmedewerker Eva Rietveld. ‘Ook vind ik het fijn dat ik in mijn functie mijn creativiteit kwijt kan door heerlijke mooi belegde broodjes te maken.’

Social Return

Naast het (h)erkennen van de sociaalmaatschappelijke bijdrage die Compass op deze manier levert, vervult de PSO-certificering ook een meer praktische rol. ‘Social Return is een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsvisie’, vertelt Nicole Moes. ‘We zijn trots op wat we hierin kunnen betekenen en wat we tot dusver bereikt hebben. Om  dit aspect van onze organisatie meer onder de aandacht te brengen, hebben wij gemeend dit te kunnen aantonen door officieel gecertifieerd te worden middels een landelijk keurmerk: de PSO-ladder.’

‘Middels het behalen van dit keurmerk kunnen  wij onze opdrachtgevers  duidelijk maken dat wij een organisatie zijn die sociaal ondernemen (h)erkent. Daarbij is het een mooi pluspunt, dat onze certificering indirect bijdraagt aan de PSO-certificering van onze klanten.’

Trede 2 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

De PSO (Prestatieladder Socialer Ondernemen) heeft als doel om meer personen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame- en kwalitatief goede wijze aan werk helpen. Dit doen PSO-gecertificeerde organisaties zowel door binnen de eigen organisatie werkplekken te faciliteren, als door bewust ‘sociaal’ in te kopen bij andere PSO- of SW-bedrijven. De PSO wordt in toenemende mate toegepast door gemeenten en andere publieke opdrachtgevers als instrument waarmee de invulling van de Social Return-verplichting (gedeeltelijk) kan worden aangetoond.

De PSO kent vier prestatieniveaus: Aspirant-status, Trede 1, Trede 2, en Trede 3. Instappen is op elk prestatieniveau mogelijk. De gedachte achter de Trede-benadering is dat organisaties de mogelijkheid hebben om door te groeien op de PSO-Prestatieladder. Met het behalen van de tweede en op één na hoogste trede maakt Compass zichtbaar in haar grootteklasse tot de 25% best presterende bedrijven te behoren op het gebied van sociaal ondernemerschap, conform de PSO-normen.

Benieuwd hoe uw organisatie scoort op de PSO-Prestatieladder? Op MijnPSO kunt u dit gratis en vrijblijvend meten.

Deel dit bericht:  
21 february 2020