Van de Bijl & Heierman groeit op PSO-prestatieladder

Van de Bijl & Heierman groeit op PSO-prestatieladder

Het groenvoorzienings- en infrabedrijf v.d. Bijl & Heierman uit het Gelderlandse Opheusden heeft onlangs wederom het certificaat voor de derde en hoogste trede op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) ontvangen. Het bedrijf, dat in december 2017 nog kwalificeerde voor het trede 2-certificaat, maakt hiermee zichtbaar dat groei op de PSO-prestatieladder haalbaar is. ‘Wij willen een klimaat scheppen waarin PSO-medewerkers zich welkom voelen en waarin ze al hun talenten en ontwikkelmogelijkheden kunnen benutten’, vertelt KAM-coördinator Marianne van der Wal.

‘Maatschappelijk verantwoord ondernemen is verweven in ons hele beleid’

Van de Bijl & Heierman is al ruim 30 jaar actief in de groene- en grijze sector. De activiteiten van het bedrijf beperken zich niet tot het aanleggen van een tuintje, maar omvatten ook design & construct, en aanleg en onderhoud van groenvoorziening, particuliere- en bedrijfstuinen, dak- en gevelbegroening, bosbouw, infra, riolering, halfverharding, begraafplaatsbeheer, boomverzorging, bermverharding en onkruidbestrijding.

‘Van de Bijl & Heierman beschouwt het mede als haar verantwoordelijkheid een steentje bij te dragen aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)’, vertelt KAM-coördinator Marianne van der Wal. ‘Deze doelstelling sluit naadloos aan bij onze (Christelijke) identiteit en de waarden en normen van de onderneming. Duurzaamheid vertaalt zich niet alleen in de toepassing van duurzame en kwalitatieve materialen, maar ook door een investering in mens, milieu en maatschappij. Van de Bijl & Heierman BV wil met haar beleid, producten en diensten ook bijdragen aan een veilige (werk)omgeving en leefbare maatschappij waarin iedereen kan participeren. Wij nemen de zorgplicht voor onze medemens serieus. Het MVO is daarom verweven in ons hele beleid. Het bedrijf is tevens erkend leerbedrijf.‘

‘Bij de werving van projecten is er extra aandacht voor projecten waarin ruimte is voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt’, vervolgt Van der Wal. ‘Met name onze activiteiten in de groenvoorziening lenen zich bij uitstek voor uitvoering door deze medewerkers. Wij creëren werkplekken voor kwetsbare personen en scheppen een klimaat waarin PSO-medewerkers zich welkom voelen en waarin ze al hun talenten en ontwikkelmogelijkheden kunnen benutten.’

‘Met het keurmerk Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) willen wij als bedrijf zichtbaar maken in welke mate wij (al jaren) bijdragen aan de werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’, vertelt Van der Wal. ‘De PSO-prestatieladder is daar een handzaam instrument voor.’

Groeien op de PSO-prestatieladder

De PSO is een door TNO ontwikkeld, wetenschappelijk onderbouwd keurmerk dat sociaal ondernemerschap op bedrijfsniveau inzichtelijk maak. De PSO richt zich op een doelgroep met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, die voorafgaand aan indiensttreding onder regelingen zoals de Participatiewet, Wajong, of WSW vielen.

PSO-gecertificeerde organisaties hebben via een onafhankelijke toetsing aan kunnen tonen tot de kwalitatieve- en kwantitatieve eisen van de PSO te voldoen. Zo is de PSO zowel een meetinstrument als kwaliteitskeurmerk.

De PSO-Prestatieladder kent vier niveaus (aspirant-status en trede 1 tot en met 3), en stimuleert PSO-gecertificeerde organisaties via deze trede-benadering zich te blijven ontwikkelen door groei op de prestatieladder mogelijk te maken.

Met het behalen van de derde- en hoogste trede op de PSO-Prestatieladder scoort Van de Bijl & Heierman bovengemiddeld hoog op het gebied van socialer ondernemen, volgens de PSO-normen. Met dit certificaat toont het bedrijf tevens aan te behoren tot de 10% best presterende bedrijven in haar grootteklasse. Het certificaat zal voor een nieuwe periode van twee jaar geldig zijn.

Benieuwd hoe uw organisatie scoort op de PSO-Prestatieladder? Op MijnPSO kunt u dit gratis en vrijblijvend meten.

Foto (boven): KAM-coördinator Marianne van der Wal overhandigt PSO-certificaat aan directeur A.H. Heierman van Van de Bijl & Heierman.

Deel dit bericht:  
10 february 2020