Trede 3 én 30+ voor De Probedrijven: 'Sociaal ondernemen is meer dan alleen een hippe term'

Trede 3 én 30+ voor De Probedrijven: 'Sociaal ondernemen is meer dan alleen een hippe term'

Onlangs heeft het overkoepelend orgaan ‘De Probedrijven’ het hoogst haalbare certificaat op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) in ontvangst genomen. Aan de hand van een onafhankelijke toetsing, uitgevoerd door certificerende instelling DEKRA, heeft Probedrijven aangetoond te voldoen aan de kwalitatieve- en kwantitatieve eisen voor PSO-trede 3 én het 30+ -certificaat.

Sociaal ondernemen: niet alleen een hippe term

Onder de Probedrijven vallen Pro Verpakken & Ontwikkelen, Progroen & Milieu, Proschoon, Probezorgt en Proactief. Sociaal ondernemerschap staat bij alle werkbedrijven onder Probedrijven centraal in de bedrijfsvorming. ‘Sociaal ondernemerschap ofwel social enterprise is voor ons geen hippe term’, meldt de website van de organisatie. ‘Dat is al jarenlang onze werkwijze.’

‘Onze waardecreatie vertaalt zich zowel op economisch, functioneel als emotioneel vlak. Met onze aanpak stimuleren we de eigenwaarde van onze werknemers’, vervolgt de site. ‘Velen van hen hebben door verschillende oorzaken nauwelijks een kans gekregen in de maatschappij. Door werkzaamheden op te splitsen en leermethoden aan te passen groeit hun gevoel voor eigenwaarde. Daarbij wordt hun inzetbaarheid verhoogd. En daar zijn wij dan weer heel trots op.’

Zo leveren de Probedrijven op een actieve en duurzame wijze een bijdrage aan de werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Uit de PSO-audit, uitgevoerd door DEKRA, is tevens gebleken dat deze bijdrage buitengewoon hoog is. Omdat meer dan 30% van het personeel in dienst bestaat uit personen met (voorafgaand aan de indiensttreding) een afstand tot de arbeidsmarkt, heeft het bedrijf de hoogst haalbare PSO-erkenning ontvangen.

De PSO Trede 3 | 30+ certificering

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door binnen de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties ook hun eigen leveranciers en opdrachtnemers om socialer te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd.

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Via deze benadering kunnen organisaties doorgroeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

Met de Trede 3 | 30+ -certificering tonen organisaties niet alleen aan om op het gebied van sociaal ondernemerschap tot de 10% best presterende bedrijven in Nederland te behoren, maar ook dat minimaal 30% van hun personeelsbestand bestaat uit mensen uit de PSO-doelgroep, conform artikel 2.82 van de herziene Aanbestedingswet.

Weten hoe u scoort op de PSO-Prestatieladder? Via uw persoonlijke account op MijnPSO kunt u dit vrijblijvend meten.

Deel dit bericht:  
5 february 2020