Trede 3 én 30+ voor Van Huizen Groen: ‘Wij maken structureel werk van sociaal ondernemerschap’

Trede 3 én 30+ voor Van Huizen Groen: ‘Wij maken structureel werk van sociaal ondernemerschap’

Het groenvoorzieningsbedrijf J. van Huizen Groenvoorzieningen B.V. heeft onlangs het hoogst haalbare PSO-certificaat ontvangen. Het bedrijf uit Barendrecht, met ruim 30 personen in dienst, heeft middels een onafhankelijke toetsing aangetoond te voldoen aan de kwantitatieve- en kwalitatieve eisen voor de Trede 3 | 30+ -certificering.

Kwaliteit, duurzaamheid, en sociaal ondernemen

Van Huizen Groen verzorgt de aanleg en onderhoud van groenvoorzieningen en sportvelden voor onder andere (semi)overheden, bedrijven, aannemers, en particulieren. Zo wordt het bedrijf betrokken bij de aanleg en onderhoud van groenvoorzieningen in woonwijken, recreatiegebieden, industrieterreinen en sportvelden. Daarnaast is ze actief in het egaliseren en draineren van percelen in de agrarische sector.

De kernwoorden binnen de organisatie zijn kwaliteit, duurzaamheid, en sociaal ondernemen.

Gezamenlijk de uitdaging aangaan

‘Binnen onze organisatie vinden wij sociaal ondernemerschap belangrijk’, vertelt Arie Nieuwenhuis, hoofd administratie bij Van Huizen Groen. ‘Wij maken hier structureel werk van. Wij zoeken voortdurend naar mogelijkheden om ook mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten. Daarbij richten wij ons op de zaken die de betreffende personen in hun mars hebben, en gezamenlijk gaan wij de uitdaging aan op de inzetmogelijkheden te vergroten. Benutting van kansen, ook voor deze groep, vinden wij belangrijk.’

‘Een groot deel van onze werkzaamheden lenen zich voor de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’, vervolgt Nieuwenhuis. ‘Deze werkzaamheden voeren wij al vele jaren uit. Onze medewerkers zijn daardoor ook gewend om met deze mensen samen te werken en streven ook naar een bredere inzet. Dit ‘samenspel’ resulteert in het feit dat er meerdere personen met een afstand tot de arbeidsmarkt al langere tijd - sommigen al een heel aantal jaren - binnen onze organisatie werkzaam zijn. Duurzame inzet is van deze mensen vinden wij belangrijk. Vaste contactpersonen of voormannen, structuur, en regelmaat zijn zaken die meewerken aan het behaalde resultaat.’

De Trede 3 | 30+ -certificering

De PSO is uitgegroeid tot een landelijk erkend meetinstrument en kwaliteitskeurmerk voor sociaal ondernemerschap, dat op bedrijfsniveau in kaart brengt in welke mate een organisatie bijdraagt aan de werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De PSO-prestatieladder kent vier niveaus (Aspirant-status en Trede 1 tot en met 3), en stimuleert PSO-gecertificeerde organisaties via deze trede-benadering zich te blijven ontwikkelen door groei op de prestatieladder mogelijk te maken.

Voor de hoogst haalbare trede – Trede 3 – is tevens een speciale uitlezing haalbaar. Met de Trede 3 | 30+ -certificering tonen organisaties niet alleen aan om op het gebied van sociaal ondernemerschap tot de 10% best presterende bedrijven in Nederland te behoren, maar ook dat minimaal 30% van hun personeelsbestand bestaat uit mensen uit de PSO-doelgroep, conform artikel 2.82 van de herziene Aanbestedingswet.

Het behalen van het PSO-certificaat brengt meerdere voordelen met zich mee. ‘Enerzijds vinden wij het van belang om hiermee een prestatiemeting te hebben vanuit onze bedrijfsvisie’, vertelt Nieuwenhuis. ‘Anderzijds vragen opdrachtgevers ook om bewijs van onze certificering.’

Weten hoe u scoort op de PSO-Prestatieladder? Op uw persoonlijke account op MijnPSO kunt u dit vrijblijvend meten.

Deel dit bericht:  
30 january 2020