Laudy Bouw & Ontwikkeling verlengt wederom trede 2-certificaat

Laudy Bouw & Ontwikkeling verlengt wederom trede 2-certificaat

Laudy Bouw & Ontwikkeling uit het Limburgse Sittard heeft wederom haar certificaat voor PSO-trede 2 mogen verlengen. Hiermee toont het bedrijf aan op een zeer consequente wijze werk te maken van sociaal ondernemerschap. Het hernieuwde certificaat zal voor een nieuwe periode van twee jaar geldig zijn.

De nieuwe norm

Laudy Bouw & Ontwikkeling, opgericht in 1852, is een innovatieve bouwer gespecialiseerd in de ontwikkeling, restauratie, en renovatie van vastgoed. Tijdens de meest recente toetsing, uitgevoerd voor PSO, had het bedrijf meer dan 120 personen in dienst.

Het bedrijf heeft aangetoond op een zowel directe- als indirecte wijze bij te dragen aan een inclusievere en socialere arbeidsmarkt. ‘De afgelopen jaren hebben wij veel energie gestoken in het begeleiden en ook opleiden van onder meer BBL 1 en 2 leerlingen, mensen met een Wajong- of WIA-uitkering en niet-uitkeringsgerechtigden’, vertelt Diederik van Ulsen, adjunct-directeur commercie bij Laudy Bouw. ‘En dat is niet voor niets geweest. De afgelopen jaren hebben wij de nodige mensen aan een baan in de bouw weten te helpen, enkelen zijn ook bij ons in dienst getreden.’

‘Een certificering is natuurlijk een formaliteit, maar het creëert wel bewustwording en het maakt sociaal ondernemen zichtbaarder’, vervolgt Van Ulsen. ‘Wij willen alle bouwbedrijven in Limburg daarom oproepen om ook de PSO-audit te doorlopen. Laat zien dat sociaal ondernemen in de bouw mogelijk is - dat het de nieuwe norm wordt!’

Over de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

De PSO is een door TNO ontwikkeld kwaliteitskeurmerk dat inzichtelijk maakt in welke mate organisaties sociaal ondernemen, gericht op de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen. Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door binnen de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties ook hun eigen leveranciers en opdrachtnemers om socialer te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Hoe meer organisaties sociaal ondernemen, hoe sneller we toegroeien naar een inclusievere samenleving.

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: De Aspirant-status, Trede 1, Trede 2, en Trede 3. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

Organisaties die de norm voor trede 2 halen, presteren wat betreft socialer inclusief ondernemen boven het gemiddelde van alle organisaties met minstens één medewerker uit de PSO-doelgroep in Nederland in dezelfde grootteklasse. Met het behalen van deze trede behoort Laudy Bouw tot de 25% best presterende bedrijven in haar grootteklasse.

Weten hoe uw organisatie scoort op de PSO-Prestatieladder? Op MijnPSO kunt u dit gratis en vrijblijvend meten.

Deel dit bericht:  
29 january 2020