Schoonmaakbedrijf Gom groeit door naar PSO-Trede 2

Schoonmaakbedrijf Gom groeit door naar PSO-Trede 2

Het Schiedamse schoonmaakbedrijf Gom Schoonhouden B.V. is sinds kort in het bezit van het certificaat voor Trede 2 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Het bedrijf, dat al jarenlang in het bezit was van het Certificaat voor de eerste PSO-Trede, toont hiermee aan dat groei op de PSO-Prestatieladder haalbaar is, en kijkt al vooruit naar de volgende stappen die ze kan nemen om haar sociaal-maatschappelijke bijdrage te blijven verbeteren. 

Diensten op maat

Het schoonmaakbedrijf, al sinds 1966 actief in haar sector, heeft als eerste schoonmaakbedrijf in Nederland een specifieke aanpak voor elke sector: Zorg, Hospitality, Onderwijs, Offices, Food & Industry (Kleentec) en Specialistische reiniging. Gom heeft voor elke sector een toegewijde ‘business unit’, waardoor het bedrijf beter in staat is om op maat gemaakte diensten te leveren.

Inclusief ondernemerschap centraal

Sociaal ondernemerschap staat binnen de bedrijfsvorming van Gom centraal. ‘De pijler inclusief is naast circulair en klimaatneutraal een bijzonder belangrijke pijler in ons maatschappelijk ondernemerschap’, vertelt HR-directeur Marjolein Reijs. ‘De missie van Gom is iedereen blij maken met schoon. Dit betekent dat er ook voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt mogelijkheden en kansen zijn binnen Gom.’

‘Met een personeelsbestand van ruim 8.000 medewerkers hebben we bij Gom een enorme diversiteit aan culturen, leeftijden en ook aan medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt’, aldus Reijs.  ‘Met onze uiteenlopende initiatieven bereiken we ook groepen op de arbeidsmarkt die op eigen kracht niet eenvoudig aan betaald werk komen. Al jaren kennen we aansprekende initiatieven met onze klanten zoals React, onderdeel van Parnassia.’  

‘Naast deze samenwerking met klanten werken we ook samen met zusterbedrijven binnen Facilicom, zoals Buitengewoon’, legt Reijs uit. ‘Buitengewoon begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk binnen Facilicom-bedrijven, waaronder Gom. Een bijzondere samenwerking, want Buitengewoon won in 2019 nog de European Cleaning and Hygiene Award voor diversiteit (commitment to diversity in the workforce).’

Groeien op de PSO-Prestatieladder

Het verlengen van haar PSO-certificering, ter erkenning van haar inspanningen op het gebied van sociaal werkgeverschap, was voor Gom dus een logische vervolgstap. ‘Voor ons dient het twee doelen’, vertelt Reijs. ‘Graag willen wij met het PSO certificaat, onafhankelijk getoetst, laten zien aan onze relaties dat onze inspanningen en aanpak bijdragen aan sociaal ondernemerschap. Daarnaast willen we andere bedrijven stimuleren om zich ook actief in te zetten voor sociaal ondernemen, want hoewel er enorm veel bedrijven zijn die dit al doen, mogen er altijd meer bij.’

Zo maakt Gom tevens zichtbaar dat groei op de PSO-Prestatieladder reëel is. ‘Al jarenlang bezat Gom het Certificaat voor PSO-trede 1. Dat was voor ons natuurlijk niet genoeg - er is altijd ruimte voor verbetering. Dit hebben we onder andere gedaan door ons registratieproces optimaler in te richten en een samenwerking aan te gaan met onze partner Robidus.  Daarnaast zochten we actief de samenwerking met werkgeversservicepunten, het UWV, Facilicom Buitengewoon en SW-bedrijven.  Met als resultaat dus nu formeel Trede 2’, aldus Reijs.

Ook is Gom niet van plan het hierbij te laten. ‘Onze volgende stap wordt Trede 3!’, beaamt Reijs.

Over de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

De PSO is een door TNO ontwikkeld kwaliteitskeurmerk dat inzichtelijk maakt in welke mate organisaties sociaal ondernemen, gericht op de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen. Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door binnen de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties ook hun eigen leveranciers en opdrachtnemers om socialer te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Hoe meer organisaties sociaal ondernemen, hoe sneller we toegroeien naar een inclusievere samenleving.

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: De Aspirant-status, Trede 1, Trede 2, en Trede 3. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

Weten hoe uw organisatie scoort op de PSO-Prestatieladder? Op MijnPSO kunt u dit gratis en vrijblijvend meten.

Foto: HR-directeur Marjolein Reijs en HR-business partner Shareen Peneux van Gom Schoonhouden B.V.

Deel dit bericht:  
22 january 2020