PSO-Trede 1 voor Boomkwekerij M. van den Oever

PSO-Trede 1 voor Boomkwekerij M. van den Oever

Boomkwekerij M. van den Oever uit het Brabantse Haaren heeft onlangs de eerste Trede op de PSO-Prestatieladder behaald. Het bedrijf, dat maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel heeft staan, verwerkelijkt hiermee haar eerder geuite ambitie om een PSO-gecertificeerde organisatie te worden.

Leefwereldverbeteraars 

M. van den Oever is al sinds 1971 actief als leverancier van bomen en planten. Door het streven naar een ‘veiligere, gezondere, mooiere, en vooral duurzamere wereld’ middels de voorziening van groen, noemt de organisatie zichzelf ook wel ‘leefwereldverbeteraars’.

Ook op een sociaal-maatschappelijk gebied streeft M. van de Oever ernaar om deze ambitie te verwerkelijken. Volgens het motto ‘iedereen doet mee’ levert de organisatie een aantoonbare bijdrage aan het creëren van een inclusievere arbeidsmarkt. Zo werkt M. van den Oever nauw samen met andere organisaties om hun Social return-ambities waar te maken.

Met het behalen van Trede 1 op de PSO-Prestatieladder toont Boomkwekerij M. van den Oever aan bovengemiddeld te presteren in het bieden van werkgelegenheid aan de PSO-doelgroep. Ook voldoet de organisatie aan de kwalitatieve eisen met betrekking tot passend werk, integratie, functioneren, ontwikkeling en begeleiding. Via een onafhankelijke toetsing, uitgevoerd door TÜV Rheinland Nederland, is gebleken dat M. van den Oever aan alle eisen voor Trede 1 voldoet. Het certificaat zal voor een periode van twee jaar geldig zijn.

Over de PSO

De PSO (Prestatieladder Socialer Ondernemen) is een wetenschappelijk onderbouwd meetinstrument en kwaliteitskeurmerk dat sociaal ondernemerschap op bedrijfsniveau inzichtelijk maakt, gericht op de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen. Het doel van de PSO is het verhogen van de arbeidsparticipatie van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij diverse soorten werkgevers. Daarbij stimuleert de PSO-methode dat dit op een kwalitatief goede- en duurzame wijze wordt gerealiseerd. De ingebouwde ketenstimulering stimuleert de onderlinge vraag naar PSO-gecertificeerde organisaties en draagt in dat kader bij aan het hogere doel. 

Meer informatie over de PSO? Kijk dan op onze website. Via uw persoonlijke account op MijnPSO kunt u vrijblijvend meten hoe uw organisatie scoort op de PSO-Prestatieladder. 

Deel dit bericht:  
9 december 2019