Elk B.V. behaalt hoogst haalbare PSO-Trede

Elk B.V. behaalt hoogst haalbare PSO-Trede

Op 1 januari 2019 heeft Elk B.V. het certificaat voor Trede 3|30+ op de PSO-Prestatieladder in ontvangst mogen nemen. Het bouwnijverheidsbedrijf, met vestigingen in Nijmegen, Eindhoven, Gemert, en Zwijndrecht, toont hiermee aan zich op een kwalitatief sterke wijze sterk te maken voor het creëren van werkplekken voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Door hun 30+-certificering is de organisatie een absolute koploper op het gebied van Sociaal Ondernemen.

Voortdurende doorontwikkeling

Van Elk B.V. is gespecialiseerd in de bouw en onderhoud van vastgoed, en willen de beste zijn in hun werkveld. De organisatie heeft ruim 130 gedreven vaklieden in dienst, wiens voortdurende doorontwikkeling centraal staat. In 2016 behaalde Elk Wijchen al een Trede 3-Certificaat. Nu de gehele organisatie is beloond met de 3|30+-certificering heeft het de hoogst haalbare positie op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) behaald.

Het Trede 3|30+ Certificaat

Het PSO 30+ certificaat erkent organisaties die minimaal aan de gestelde kwantitatieve eisen van artikel 2.82 van de Aanbestedingswet voldoen. aan deze aanbestedings­procedures kan alleen worden deelgenomen door sociale werkplaatsen en ondernemers die de maatschappe­lijke- en professionele integratie van gehandicapten of kansarmen tot hoofd­doel hebben, of de uitvoering ervan voorbehouden in het kader van programma’s voor be­schermde arbeid. Een be­langrijke voorwaarde daarbij is dat minstens 30% van de werknemers van deelnemende organisaties gehandicapte- of kansarme werknemers zijn.


Weten hoe u scoort op de PSO-Prestatieladder? Op MijnPSO kunt u dit vrijblijvend meten.

Deel dit bericht:  
13 january 2019