A&M Infra B.V. behaalt Trede 2 op de PSO

A&M Infra B.V. behaalt Trede 2 op de PSO

Op 1 december 2018 heeft A&M Infra B.V. Trede 2 op de PSO-prestatieladder behaald. Uit een onafhankelijke toetsing blijkt dat het wegenbouwbedrijf uit Waspik op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door daarnaast bewust samen te werken met externe organisaties die ook socialer ondernemen nastreven, werkt A&M Infra als PSO-organisatie naar een inclusievere arbeidsmarkt- en samenleving toe. 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen met A&M Infra 

A&M Infra is in 2002 opgericht door Arjan van Eersel en Mark Akkermans. Het bedrijf is werkzaam in de zuidelijke helft van Nederland, en is daar sinds haar oprichting rap doorontwikkeld tot een betrouwbare hoofdaannemer op het gebied van grondwerk, riolering en bestrating. 

A&M Infra hecht zich al jaren aan het concept Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Binnen dit kader hechten steeds meer organisaties belang aan, onder andere, het creëren van (meer) werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Binnen MVO wordt dit onderdeel sociaal ondernemerschap genoemd. 
Met hun PSO-certificering toont A&M Infra nu aan zich bewust  in te zetten voor het faciliteren van meer werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Over de PSO 

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument en keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben, in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten (door)ontwikkeld. Inmiddels is de PSO uitgegroeid tot de landelijke norm voor socialer ondernemen.  

Niveaus van de PSO-Prestatieladder 

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties door kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving. 

Meer weten over de PSO? Kijk dan op onze website. Daar vindt u ook een handige infomercial, die de PSO en haar werking in twee minuten uitlegt. 

Deel dit bericht:  
11 february 2019