Verlenging hoogste PSO-certificering voor socialer ondernemen voor De Verspillingsfabriek

Verlenging hoogste PSO-certificering voor socialer ondernemen voor De Verspillingsfabriek

Het vinden van een baan is niet makkelijk als je een afstand tot de arbeidsmarkt hebt. De Verspillingsfabriek vindt dat talentverspilling. Daarom heeft een aanzienlijk deel van het medewerkersbestand van de organisatie een afstand tot de arbeidsmarkt. Hiervoor ontving de Verspillingsfabriek twee jaar geleden de hoogste erkenning, Trede 3, op de Prestatieladder Socialer Ondernemen. Deze certificering werd onlangs met opnieuw twee jaar verlengd. Jack Duymelinck, eerste operator in de fabriek en Maxime Slijters, van de afdeling Samenwerkers en Organisatie, vertellen hoe trots ze zijn!

Om zoveel mogelijk bedrijven te stimuleren om ook mensen uit kwetsbare groepen werk te bieden is er een certificering voor bedrijven die dit al doen: de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Maxime: “De PSO is het wetenschappelijk onderbouwde meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet je aantonen dat je op een kwalitatief goede manier werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een vereiste is bijvoorbeeld dat je documentatie goed op orde is, bijvoorbeeld stukken van gemeenten, uitkeringsinstanties en papieren over leerachterstanden. Daarnaast heb ik samen met Jack een uitgebreide vragenlijst ingevuld. Tijdens het invullen daarvan merk je hoe bijzonder het eigenlijk is wat we doen. Jack biedt de mensen een intensieve begeleiding, zodat we eigenlijk weinig support van externe begeleidende instanties meer nodig hebben. Ik ben echt trots dat we op deze manier een voorbeeld mogen zijn voor andere ondernemingen.”

Mensen zien groeien

Voor Jack heeft het begeleiden van de mensen in de fabriek extra betekenis: “Mijn jongste zoon heeft autisme. Ik heb veel cursussen gevolgd om hier meer over te leren. Zelf hebben wij onze zoon altijd gestimuleerd om zelfredzaam te zijn. Om hem de dingen zelf te laten doen en ontdekken waar de grenzen liggen. Zo probeer ik de mensen hier in De Verspillingsfabriek ook te begeleiden. Stap voor stap kijken wat ze aankunnen. Het is dan zo mooi om mensen te zien groeien. Van alleen een zakje met prei kunnen vullen tot meedraaien op alle afdelingen. Dat doet mij enorm goed. En ook toen ik de audit aankondigde, merkte ik hoe vrij en veilig mensen zich voelen. Natuurlijk waren sommigen een beetje zenuwachtig toen ik ze zei dat er iemand kwam meekijken en mogelijk een gesprekje met ze kon aangaan, maar ik heb ook gezegd dat er geen goed en fout is en dat ze alles konden zeggen wat ze vonden. Het enthousiasme dat er onder de mensen was toen we vertelden dat de certificering met twee jaar is verlengd is hartverwarmend.”

Meer informatie?

Meer weten over de PSO, kijk dan op www.pso-Nederland.nl. Daar staat ook een handige animatie, die de PSO in twee minuten uitlegt. 

Deel dit bericht:  
29 october 2019