Bluekens Truck en Bus behoudt Trede 2 op de PSO-prestatieladder

Bluekens Truck en Bus behoudt Trede 2 op de PSO-prestatieladder

Bluekens Truck en Bus heeft voor een nieuwe periode van twee jaar het certificaat gekregen voor de status van Trede 2 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen van TNO. Bluekens Truck en Bus heeft maatschappelijk verantwoord en duurzaam handelen in haar bedrijfsvoering verankerd: “Wij streven duurzaamheid na in alle facetten van onze bedrijfsvoering. In inkoop en verkoop, maar ook in personeelsbeleid: tevreden medewerkers, het bieden van kansen en het ontwikkelen van talent maakt deel uit van onze bedrijfscultuur.”

Oog voor talentontwikkeling

De ontwikkeling van medewerkers is een belangrijke pijler onder de groei van Bluekens Truck en Bus, reden waarom samen met alle medewerkers een traject is ingezet voor toekomstbestendig personeelsbeleid. De kern van dit traject was om goede aansluiting vinden op elkaars wensen en eisen en daardoor is een meer competentiegerichte en flexibele organisatie ontstaan met meer interne mobiliteit. De medewerkers krijgen meer mogelijkheden om hun talenten te ontwikkelen en hun capaciteiten te benutten.

Inclusief werkgeverschap

Doel van de PSO is om meer mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie op een duurzame en kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen we niet alleen door in onze eigen organisatie werkplekken te faciliteren, maar ook door onze leveranciers en opdrachtnemers te stimuleren om sociaal te ondernemen. Wij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Door meer organisaties socialer te laten ondernemen groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan naar de explanimation die de PSO in twee minuten uitlegt!

Deel dit bericht:  
22 october 2019