StadswerkSW koploper als het gaat om sociaal ondernemen

StadswerkSW koploper als het gaat om sociaal ondernemen

Sinds vandaag is StadswerkSW in het bezit van het zogenaamde PSO 30+ certificaat. Deze erkenning ontvangen zij voor de manier waarop zij zich inzetten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. ‘Door deze mensen werk te bieden, draagt StadswerkSW bij aan een betere maatschappij.’, aldus wethouder Marcel van Zon.

PSO 30+ certificaat

PSO staat voor Prestatieladder Socialer Ondernemen en is een instrument van TNO om organisaties die boven gemiddeld sociaal bezig zijn erkenning te geven. ‘Met het behalen van het PSO 30+ certificaat, behoort StadswerkSW tot de meest sociale organisaties van Nederland. Zij zijn een echte koploper.’ licht Yuri Starrenburg van PSO-Nederland toe. Hij vervolgt, ‘Bedrijven die het belangrijk vinden om sociaal in te kopen, kunnen sociaal ondernemende organisaties dankzij het certificaat veel makkelijker herkennen.’ Bij StadswerkSW bestaat minimaal 30% van het personeelsbestand uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Win-win voor Alkmaar

In opdracht van de gemeente Alkmaar voert StadswerkSW diverse onderhoudswerkzaamheden uit in het groen. Hiermee geeft de gemeente invulling aan de sociale doelstellingen. ‘Dankzij organisaties als StadswerkSW krijgen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans om weer te werken. Door StadswerkSW opdrachten te verlenen, creëren we banen voor deze mensen. Een win-win situatie dus,’ stelt een tevreden wethouder van Zon. ‘Het grootste succes is als mensen op enig moment vanuit StadswerkSW doorstromen naar een reguliere baan. Als StadswerkSW blijft investeren in de groei en ontwikkeling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, dan zijn zij de samenleving maximaal van dienst’, concludeert van Zon.

Mensen aan het werk

‘Het certificaat opent deuren en geeft erkenning voor de inspanningen die wij verrichten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ik ben heel trots dat we de onafhankelijke toetsing succesvol hebben doorstaan. Dit is echt een mijlpaal voor onze organisatie. Dankzij deze certificering kunnen we nog meer mensen werk bieden. En daar gaat het om!’ stelt een enthousiaste Willem Kesting, bedrijfsleider StadswerkSW.

StadswerkSW

StadswerkSW is gespecialiseerd in het onderhouden van de groenvoorziening, snoeiwerkzaamheden, aanplant, het uitvoeren van reconstructies in de openbare ruimte, het opruimen van zwerfafval, het beheer van afvalbakken, het verwijderen van graffiti en het onderhoud van sportvelden. Dit doen zij in opdracht van bedrijven, woningbouwcoöperaties en instellingen.

Sociaal inkopen

Het PSO 30+ Certificaat maakt gebruik van de huidige methodiek van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) van TNO.  PSO 30+ is een extra uitlezing en certificering voor PSO-Trede 3 organisaties. Het PSO 30+ Certificaat sluit aan bij de nieuwe Aanbestedingswet die op 1 juli 2016 van kracht is geworden. De wet maakt het mogelijk voor publieke opdrachtgevers om opdrachten voor te behouden aan organisaties waarvan minimaal 30% van het personeel in dienst bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het PSO 30+ Certificaat maakt voor opdrachtgevers zichtbaar welke organisaties aantoonbaar aan de 30% criteria voldoen. Daarnaast kunnen bij steeds meer gemeenten opdrachtnemers voldoen aan de Social return verplichting door in te kopen bij PSO 30+ gecertificeerde organisaties.

 

 

Deel dit bericht:  
19 september 2019