Een nieuwe koers bij Ericsson: Sociaal ondernemen

Een nieuwe koers bij Ericsson: Sociaal ondernemen

Ericsson heeft de Aspirant-status behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling, blijkt dat Ericsson aantoonbaar is gestart met socialer ondernemen. Ericsson richt zich nu op de volgende trede van de prestatieladder.

Grote toekomstambities 

De PSO erkent organisaties die de intentie hebben om binnen twee jaar door te groeien naar tenminste trede 1. Deze organisaties kunnen een Aspirant-status aanvragen. Om dit prestatieniveau te behalen dient een organisatie een Plan van aanpak te hebben opgesteld, dat geaccordeerd is op bestuurlijk- of directieniveau. De Aspirant-status is twee jaar geldig. Om in aanmerking te komen voor een Aspirant-status wordt uw organisatie onafhankelijk getoetst op het plan van aanpak en op de directe bijdrage en indirecte sociale bijdrage.

PSO, de landelijke norm voor inclusief ondernemerschap

De PSO is wetenschappelijk onderbouwd en uitgegroeid tot landelijk erkende norm voor inclusief ondernemerschap en inclusieve werkgevers. Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Het idee achter de trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

Bekijk waar uw organisatie staat op de PSO-Prestatieladder

Wilt u ook in aanmerking komen voor het PSO-certificaat en -keurmerk? Op www.mijnpso.nl inventariseert u vrijblijvend waar u staat op de PSO-Prestatieladder. Afhankelijk van de uitkomst vraagt u een Aspirant-status of Trede-certificaat aan.

Deel dit bericht:  
3 september 2019