Aspirant-status voor Sportfondsen Eindhoven BV

Aspirant-status voor Sportfondsen Eindhoven BV

Sportfondsen Eindhoven BV heeft de Aspirant-status behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Sportfondsen Eindhoven BV aantoonbaar is gestart met socialer ondernemen en binnen twee jaar zal toegroeien naar een Trede-erkenning op de PSO-Prestatieladder.

De PSO Aspirantstatus 

De Aspirant-status op de PSO-Prestatieladder betekent dat de organisatie aantoonbaar is gestart met Socialer ondernemen, ook wel inclusief ondernemen genoemd. De organisatie werkt vanaf heden aan het stimuleren en realiseren van meer werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt binnen de eigen organisatie. Organisaties die op Aspirant niveau zijn gecertificeerd hebben twee jaar de tijd om te groeien naar een trede status op de PSO-Prestatieladder. Groeien op de PSO-Prestatieladder kan ook door socialer in te kopen bij andere PSO-gecertificeerde organisaties. Om dit te kunnen realiseren is een Plan van Aanpak opgesteld en geaccordeerd op directieniveau. 

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op de site van PSO-Nederland. Daar staat ook een interessante animatie, die de PSO in twee minuten uitlegt. 

Deel dit bericht:  
27 august 2019