Vermeulen Groep wederom Trede 3 gecertificeerd op de PSO-prestatieladder

Vermeulen Groep wederom Trede 3 gecertificeerd op de PSO-prestatieladder

De Vermeulen Groep voldoet bovengemiddeld aan de landelijke norm op het gebied van sociaal ondernemen. Met het Trede 3 certificaat laat het zien dat het tot de 10% best presterende organisaties behoort wat betreft socialer ondernemen.

Over de Vermeulen Groep

De Vermeulen Groep is al meer dan 45 actief in aanleg, beheer, onderhoud van de infrastructuur binnen de openbare ruimte. Voor Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten en waterschappen zijn zij een betrouwbare partner die meedenkt, adviseert en proactief te werk gaat. Het bedrijf heeft alle benodigde specialismen in huis, de kracht en het succes zit daarbij in optimale samenwerking. Daarnaast is de Vermeulen Groep ook zeer actief op het gebied van Social Return: ‘’Waar wij kunnen plaatsen wij altijd medewerkers die binnen de PSO-doelgroep vallen.”

Vermeulen Groep werkt aan een inclusievere samenleving

De onafhankelijke toetsing door KIWA Nederland BV heeft aangetoond dat De Vermeulen Groep op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven. De organisatie levert daarmee op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van sociaal ondernemen.

Groeien op de PSO-prestatieladder door socialer in te kopen

Door aantoonbaar socialer in te kopen of werk uit te besteden bij andere sociale(re) werkgevers (en SW-bedrijven), levert uw organisatie een indirecte bijdrage aan de werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In de PSO wordt dit ook wel de indirecte bijdrage genoemd. Socialer inkopen draag bij aan uw uiteindelijke PSO-score maar is geen verplichting.


De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen. Bekijk de PSO-animatie (PSO in twee minuten).  

Deel dit bericht:  
6 august 2019