Munckhof Taxi: Sterk in sociaal ondernemerschap

Munckhof Taxi: Sterk in sociaal ondernemerschap

Munckhof Taxi heeft wederom de hoogste trede bereikt op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) van TNO. Uit onafhankelijke toetsing door DEKRA is Munckhof betiteld als koploper als het gaat om het bieden van werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie. Daarmee levert Munckhof op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van sociaal ondernemen.

Aantoonbaar sociale onderneming

Jos Poortinga, directeur taxi van Munckhof over de PSO certificering: “We zijn trots dat wij opnieuw PSO gecertificeerd en wederom de hoogste trede hebben bereikt! Tijdens de onafhankelijke certificering in 2017 hebben we reeds aangetoond dat wij sterk zijn in sociaal ondernemen en dit is tijdens de onlangs uitgevoerde hercertificering wederom met veel lof bevestigd. Om het aanbieden van banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te intensiveren hebben wij onlangs een landelijk convenant afgesloten met UWV en hebben wij extra aandacht voor de samenwerking met leveranciers en partners die hetzelfde doel nastreven.”

Begeleiden en opleiden

Naast het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is het ook belangrijk om deze medewerkers te begeleiden en ontwikkelen. “Medewerkers volgen bij Munckhof altijd een inwerktraject waarbij alle aspecten van de werkzaamheden, onder begeleiding van een persoonlijke mentor, aan bod komen. Ook worden er opleidingen en cursussen verzorgd die van belang zijn voor een optimale uitvoering van de functie en bieden wij “coaching-on-the-job” waardoor we onze de begeleiding af kunnen stemmen op de behoefte van onze medewerkers. Deze werkwijze laat samen met de PSO-certificering zien dat we sociaal werkgeverschap belangrijk vinden en hier ook concreet invulling aan geven.” aldus Poortinga.

De meetlat voor inclusief werkgeverschap

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) legt organisaties langs de meetlat, en maakt de mate van inclusief werkgeverschap aantoonbaar. Vervolgens kunnen zij ervoor kiezen om de score om te zetten in een keurmerk, wat betekent dat de organisatie getoetst wordt door een van de onafhankelijke certificerende instellingen. Indien de score hoger is dan het gemiddelde in Nederland, komt een organisatie in aanmerking voor een Trede-certificaat. Wilt u ook uw mate van inclusief werkgeverschap meten, kijk dan op www.mijnpso.nl.

Deel dit bericht:  
31 july 2019