Gebr. Hummel Recycling behaalt PSO 30+ certificaat: ''Sociaal ondernemerschap volkomen normaal in ons bedrijf''

Gebr. Hummel Recycling behaalt PSO 30+ certificaat: ''Sociaal ondernemerschap volkomen normaal in ons bedrijf''

Het recyclingbedrijf Gebr. Hummel Recycling beschikt sinds kort over het PSO Trede 3 en het 30+ certificaat. Hiermee tonen de sociale ondernemers uit Leek aan dat minimaal 30% van hun personeelsbestand bestaat uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Visie op sociaal ondernemen

Sociaal ondernemerschap is voor Hummel Recycling een volkomen normaal onderdeel van de bedrijfsvoering. De directie hecht er belang aan om mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie een plaats aan te bieden in het arbeidsproces, zodat zij op dat gebied een doel in het leven hebben en niet het gevoel hebben aan de zijlijn te staan. “Wij staan als recyclingbedrijf met onze voeten in de maatschappij, dan moet je dat ook uitdragen. Dat idee hebben we een jaar of vijf geleden al vormgegeven in samenwerking met sociaal werkbedrijf Novatec.”

De PSO maakt inzichtelijk hoe sociaal organisaties ondernemen

In 2016 ontdekte Hummel Recycling het PSO-keurmerk. Het leek de directie goed om het bedrijf langs de meetlat van de prestatieladder te leggen. “Niet alleen om inzichtelijk te maken hoe we er voor stonden met sociaal ondernemerschap, maar ook omdat er steeds meer afnemers – vooral gemeenten – om begonnen te vragen.”

Het belang van sociaal ondernemerschap

Het keurmerk heeft wat dat betreft ook voldaan aan wat Hummel Recycling ervan had verwacht. “Wanneer gemeenten in hun aanbesteding aangeven belang te hechten aan sociaal ondernemerschap, hebben we wat dat betreft een duidelijk voordeel. Dat zorgt er meteen weer voor dat we meer mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie aan het werk kunnen zetten. Zo is de cirkel rond.”

PSO 30+

Het PSO 30+ Certificaat maakt gebruik van de huidige methodiek van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) van TNO. PSO 30+ is een extra uitlezing en certificering voor PSO-Trede 3 organisaties. Het PSO 30+ Certificaat sluit aan bij de nieuwe Aanbestedingswet die op 1 juli 2016 van kracht is geworden. De wet maakt het mogelijk voor publieke opdrachtgevers om opdrachten voor te behouden aan organisaties waarvan minimaal 30% van het personeel in dienst bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het PSO 30+ Certificaat maakt voor opdrachtgevers zichtbaar welke organisaties aantoonbaar aan de 30% criteria voldoen.

Documentatie PSO en artikel 2.82 Aanbestedingswet

Cedris heeft een stappenplan ontwikkeld voor de toepassing van artikel 2.82 Aw met PSO 30+ voor publieke diensten zoals gemeenten. Dit stappenplan biedt inkopers een handreiking om voorbehouden opdrachten toe te passen.

De meetlat voor inclusief werkgeverschap

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) legt organisaties langs de meetlat, en maakt de mate van inclusief werkgeverschap aantoonbaar. Vervolgens kunnen zij ervoor kiezen om de score om te zetten in een keurmerk, wat betekent dat de organisatie getoetst wordt door een van de onafhankelijke certificerende instellingen. Indien de score hoger is dan het gemiddelde in Nederland, komt een organisatie in aanmerking voor een Trede-certificaat. Wilt u ook uw mate van inclusief werkgeverschap meten, kijk dan op www.mijnpso.nl.

Deel dit bericht:  
29 july 2019