IJsselzorg ontvangt PSO-keurmerk uit handen van Laura Werger

IJsselzorg ontvangt PSO-keurmerk uit handen van Laura Werger

IJsselzorg uit Zutphen heeft onlangs het keurmerk Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) ontvangen. Martijn Traas, directeur van IJsselzorg, kreeg het PSO Trede 2 certificaat overhandigd uit handen van Laura Werger, voorzitter van Stichting GelreWerkt!. De zorginstelling biedt begeleiding en ondersteuning aan volwassenen op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en/of in opdracht van justitie.

De meetlat voor inclusief werkgeverschap

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) legt organisaties langs de meetlat, en maakt de mate van inclusief werkgeverschap aantoonbaar. Vervolgens kunnen zij ervoor kiezen om de score om te zetten in een keurmerk, wat betekent dat de organisatie getoetst wordt door een van de onafhankelijke certificerende instellingen. Indien de score hoger is dan het gemiddelde in Nederland, komt een organisatie in aanmerking voor een Trede-certificaat.

De 25% meest sociale ondernemingen van Nederland

De Trede 2 betekent dat de zorgorganisatie ruim bovengemiddeld presteert als het gaat om werkgelegenheid bieden aan personen met een afstand tot de arbeidsmarkt, in vergelijking met organisties van dezelfde grootteklasse. Organisaties die de norm voor Trede 2 halen, behoren tot de 25% meest sociaal inclusief ondernemende bedrijven van Nederland.

Hoe sociaal onderneemt uw organisatie?

Wilt u ook in aanmerking komen voor het PSO-certificaat en -keurmerk? Op www.mijnpso.nl inventariseert u vrijblijvend waar uw organisatie staat op de PSO-Prestatieladder. Afhankelijk van de uitkomst vraagt u een Aspirant-status of Trede-certificaat aan. De Aspirant-status ontvangt u als uw organisatie aantoonbaar start met sociaal ondernemen en de doelstelling heeft om binnen twee jaar te groeien richting een Trede-status op de PSO-Prestatieladder. Voor een Trede-certificaat komt u in aanmerking als uw organisatie méér dan gemiddeld scoort.

Deel dit bericht:  
10 july 2019