ASM Europe B.V. vaart een nieuwe koers, inclusiever werkgeverschap

ASM Europe B.V. vaart een nieuwe koers, inclusiever werkgeverschap

ASM Europe geeft een belangrijk geluid af door het behalen van de Aspirant-status op de PSO-prestatieladder. Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat ASM Europe B.V. aantoonbaar gestart is met socialer ondernemen en binnen twee jaar toegroeit naar een Trede-niveau op de PSO-Prestatieladder.

MVO integraal onderdeel van strategie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een begrip wat alom bekend is binnen ASM Europe B.V. Sterker nog, het is een integraal onderdeel van de strategie bij ASM. Bij ASM gelooft men in ‘zero harm’, waarbij de focus ligt op het ‘’voorkomen van ongelukken, vermindering in output op het milieu, én waarde creatie voor de maatschappij’’. Met het behalen van de Aspirant-status op de PSO-prestatieladder geeft ASM een belangrijk geluid af te geloven in het doel om meer mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie op een duurzame en kwalitatief goede wijze aan werk te helpen.

Het landelijke keurmerk voor socialer ondernemen

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen.

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties ook hun leveranciers en opdrachtnemers om socialer te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.pso-Nederland.nl. Daar staat ook een interessante animatie, die de PSO in twee minuten uitlegt.

Deel dit bericht:  
18 june 2019