PSO-certificaat uitgereikt aan Rensson en Bikkelz voor sociaal ondernemen op het hoogste niveau

PSO-certificaat uitgereikt aan Rensson en Bikkelz voor sociaal ondernemen op het hoogste niveau

Voor de derde keer op rij hebben Rensson Opleidingen en Trainingen & Bikkelz Sociaal Ondernemend de hoogste Trede 3 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Dit keurmerk is door TNO ontwikkeld om onafhankelijk te toetsen welke organisaties zich bovengemiddeld inzetten voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie. Eigenaar van beide bedrijven René van Liesdonk ontving op 29 mei bij het Werkplein Hart van West-Brabant het certificaat van PSO-Nederland bestuurder Yuri Starrenburg.

10% meest sociaal ondernemende organisaties

Het behalen van het Trede 3 certificaat betekent onder meer dat de organisatie tot de 10% meest sociaal ondernemende organisaties van Nederland behoort. Daarmee biedt René van Liesdonk werk aan mensen die het hard nodig hebben en geeft hij ze de mogelijkheid door te groeien tot gewaardeerde vakkrachten. "Sociaal ondernemend succesvol zijn door anderen succesvol te maken is dagelijks anders, altijd inspirerend en maakt me trots op mensen die ondanks beperkingen hun kansen pakken", volgens René.

Herontdekken en inzetten van restcapaciteit

"Het gaat om het herontdekken en inzetten van rendement uit restcapaciteit. Dat heb ik om te beginnen bij mezelf moeten doen. Het is mijn missie om diezelfde ontdekkingstocht te maken met medewerkers en docenten die ook een afstand tot de arbeidsmarkt hadden", aldus René.

Streepje voor bij aanbestedingen

Overheden stellen aan leveranciers steeds vaker als voorwaarde dat zij een (ontwikkel)kans geven aan werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ongeveer de helft van de Nederlandse overheden accepteert het PSO-certificaat als (gedeeltelijke) invullingsmogelijkheid van deze aanbestedingseis, die ook wel Social Return On Investment wordt genoemd.

Leverancies stimuleren om mensen een kans te geven

Thomas Zwiers, wethouder van gemeente Moerdijk, licht dit toe: “Werkgevers die aantoonbaar sociaal ondernemen, krijgen in West-Brabant een streepje voor bij aanbestedingen. Zo stimuleren we leveranciers om mensen een (ontwikkel)kans te geven binnen hun organisatie.”

Het keurmerk voor sociaal ondernemerschap

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen. Bekijk de PSO-animatie (PSO in twee minuten), of inventariseer gratis en vrijblijvend op www.mijnpso.nl waar uw organisatie staat op de PSO-prestatieladder.

Deel dit bericht:  
31 may 2019