De PSO is meer dan een keurmerk!

De PSO is meer dan een keurmerk!

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) van TNO is ontwikkeld vanuit een publiek-private samenwerking en is de laatste jaren uitgegroeid tot een open source product dat sociaal inclusief werkgeverschap op het gebied van arbeidsparticipatie stimuleert. Op de landingspagina treft u in de blauwe downloadbalk een overzicht van relevante handreikingen aan.  

Meetinstrument en keurmerk

De PSO bestaat uit twee componenten: zo is het is een vrij toegankelijk meetinstrument dat objectief meet in welke mate een organisatie bovengemiddeld sociaal inclusief onderneemt ten opzichte van andere organisaties in dezelfde grootteklasse. Daarnaast is het een wetenschappelijk onderbouwd keurmerk dat wordt uitgegeven na certificeringsproces.

Real-time monitor

Vanaf 1 mei kunt u ook real-time inzien waar uw organisatie staat op de PSO-ladder. Zodra u een definitieve aanvraag heeft ingediend, is het nu mogelijk om een nieuw MijnPSO account aan te maken en de oude (PSO) medewerkersgegevens over te zetten door deze te importeren en te exporteren (in Excel). Hierdoor wordt het makkelijker om uw huidige status op de PSO-ladder op ieder gewenst moment uit te lezen, te monitoren en bij te houden in MijnPSO omgeving. Per 1 april is het ook mogelijk om de opdrachtlocatie/ vestiging of entiteit waar iemand werkzaam is te registreren in MijnPSO. U heeft door deze aanpassing een extra tool in handen die u meer grip op inclusief werkgeverschap geeft.

Deel dit bericht:  
9 may 2019