Aan de slag met een voorbehouden opdracht!

Aan de slag met een voorbehouden opdracht!

Cedris: "Wilt u sociaal maatschappelijk verantwoord inkopen? Wilt u dit op een zo inclusief mogelijke manier vormgeven? En wilt u zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam aan het werk krijgen en houden?"

Handreiking sociaal ondernemen

Maak dan gebruik van de handleiding socialer aanbesteden om dit op een juiste en zorgvuldige manier te doen. Zodat u door uw inkoopbeleid maximale sociale impact realiseert en bijdraagt aan een inclusievere arbeidsmarkt. De handleiding licht toe hoe u een voorbehouden opdracht uit kunt zetten. Als lid van Cedris vragen wij u dit bericht onder de aandacht brengen van uw stakeholders.

Het onbenutte potentieel van voorbehouden opdrachten

Een belangrijke onderdeel bij aanbestedingen is het sociaal maatschappelijk verantwoord inkopen. Veel organisaties passen social return (SROI) toe in de aanbestedingen. Helaas kijken inkopers nog weinig naar nog een mogelijkheid binnen de Aanbestedingswet. Namelijk het uitzetten van een voorbehouden opdracht (Aanbestedingswet artikel 2.82). Cedris heeft Van Doorne opdracht gegeven om een handleiding met stappenplan te ontwikkelen voor het uitzetten van voorbehouden opdrachten, zodat er meer bekendheid komt over dit instrument. De handleiding socialer aanbesteden geeft verder een zorgvuldige uitwerking van het antwoord van de staatssecretaris Keijzer over het meetellen van sociale detacheringen in een voorbehouden opdracht.

Een voorbehouden opdracht op een juiste zorgvuldige manier

De handleiding is bedoeld voor inkopers.

Deze handleiding

  • Informeert u over wat een voorbehouden opdracht inhoudt.
  • Geeft een juridische toelichting hoe en wanneer sociale detacheringen meetellen.
  • Helpt u stapsgewijs via een stappenplan om een voorbehouden opdracht op een juiste en zorgvuldige manier volgens de aanbestedingsregels in de markt te zetten.
  • We hopen dat u hiermee vaker denkt in uw inkoopbeleid aan het instrument van de voorbehouden opdracht. Zo dragen we allemaal bij om een krachtige impuls te geven aan het bereiken van een inclusievere arbeidsmarkt.

Voorbehouden opdrachten en de PSO-30+(Abw)-Certificering

Eerder is door PSO Nederland, TNO en Cedris het PSO-30+ (Abw)-Certificaat ontwikkeld. Met deze certificering kunnen sociale ondernemingen aantonen of ze voldoen aan de eisen voor voorbehouden opdrachten. Dit kan een belangrijk hulpmiddel zijn bij het uitzetten van een voorbehouden opdracht. Naar aanleiding van het antwoord van de staatssecretaris, en de juridische duiding in de handleiding is de PSO 30+ certificering aangepast. Vanaf 1 april 2019 tellen sociale detacheringen mee in de berekening van de PSO 30+. U kunt hier meer over lezen op de volgende pagina op de PSO website.

Voucherregeling  

Voor leden van Cedris geldt dat ze voor aanvraag van een PSO 30+ certificering een voucher kunnen verkrijgen. Deze kortingsvoucher wordt uitgegeven aan alle Cedris-leden en verleent een korting van 20% op de PSO-jaarbijdrage bij het indienen van een PSO-aanvraag na 1 maart 2018. PSO-Nederland verstrekt kortingsvouchers van 20% aan PSO 30+ organisaties die zich als nieuw lid aansluiten bij de Cedris. Vraag de exacte voorwaarden na via info@pso-nederland.nl 

 

Deel dit bericht:  
6 may 2019