Sociaal ondernemerschap van Stichting Ygdrasil erkend met PSO-certificaat

Sociaal ondernemerschap van Stichting Ygdrasil erkend met PSO-certificaat

Stichting Ygdrasil uit Wijhe heeft Trede 2 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Zij krijgen het certificaat als waardering voor de aanpak om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werk te bieden binnen de organisatie. Daarnaast belonen zij andere organisaties die zich erkend inspannen om kwetsbare doelgroepen duurzaam aan werk te helpen.

Bart Vos van Stichting Ygdrasil vertelt over hun visie op sociaal ondernemen: ''Dat doen we al vanaf de oprichting in 1998, sociaal ondernemen is één van de kernwaarden van ons beleid, kleinschalig, lokaal en regionaal, leren en werken, persoonlijke groei en ontmoeting zijn kernwoorden die te vinden zijn in onze visie.''

Over Ygdrasil

Kwaliteit ontstaat daar waar mensen elkaar ontmoeten. We organiseren ons werk en samenwerken zo dat er zoveel mogelijk direct zorgvrager- en medewerker-gebonden gewerkt wordt. We beperken het indirecte werken (overleg, schrijven, bureaucratie, overhead) tot een realistisch minimum.
Als er wat te vieren valt (jaarfeesten, jubilea, bijzondere gebeurtenissen) doen we dat voluit in de overtuiging dat dat ten goede komt aan de ontwikkelingsweg van ieder individu.

De meetlat voor inclusief werkgeverschap

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) legt organisaties langs de meetlat, en maakt de mate van inclusief werkgeverschap aantoonbaar. Vervolgens kunnen zij ervoor kiezen om de score om te zetten in een keurmerk, wat betekent dat de organisatie getoetst wordt door een van de onafhankelijke certificerende instellingen. Indien de score hoger is dan het gemiddelde in Nederland, komt een organisatie in aanmerking voor een Trede-certificaat. Wilt u ook uw mate van inclusief werkgeverschap meten, kijk dan op www.mijnpso.nl.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan ook onze interessante animatie op YouTube, die de PSO in twee minuten uitlegt.

Deel dit bericht:  
25 april 2019