Van Aarle Groep: ''PSO-certificaat draagt bij aan maatschappelijke positionering''

Van Aarle Groep: ''PSO-certificaat draagt bij aan maatschappelijke positionering''

Vastgoedonderhoudsbedrijf Van Aarle Groep B.V. heeft zich onlangs opnieuw gecertificeerd op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Voor de derde keer op rij kwamen zij uit de hoogste Trede 3, een unieke prestatie. Reden genoeg om in gesprek te gaan over de organisatie en haar visie op het sociaal inclusief ondernemerschap. 

Directeur Jacq van Aarle vertelt: ''Onder sociaal ondernemerschap verstaan wij het nemen van verantwoordelijkheid voor mens, maatschappij, milieu en de wereld, wanneer het gaat om leefbaarheid en welzijn voor nu en in de toekomst. Ondanks dat we nog steeds zoekend zijn hoe we meetbaar bijdragen aan de leefbaarheid en welzijn, vinden we de opgave die we ons hebben opgelegd, vertaald in het beleid van de onderneming, belangrijk en waardevol.''

''Leefbaarheid en welzijn zijn afhankelijk is van de keuze van de mensen. Keuzes over hoe we met de maatschappij, mens en de wereld omgaan. Het is verrassend te bemerken dat we nu meer en meer in staat blijken te zijn een bijdrage te leveren aan die bewustwording. We ervaren, dat in onze onderneming steeds meer wordt stilgestaan bij de inkoop van minder milieubelastende producten en materialen. De focus in allesomvattende zin is meer en meer gericht op duurzaamheid.''

''PSO-certificaat aantoonbaar bewijs voor sociaal inclusief ondernemerschap''

 Het behaalde PSO certificaat trede 3 is aantoonbaar het bewijs dat we in het kader van het doelgroepenbeleid, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en leerling schilders een volwaardige positie bieden in onze onderneming. Het zijn de eerste stappen in het sociaal ondernemen. Het PSO-certificaat draagt bij aan onze positionering bij opdrachtgevers die Social Return of Investment hanteren als maatschappelijk speerpunt.

Hét keurmerk voor sociaal ondernemerschap

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen. Bekijk de PSO-animatie (PSO in twee minuten).

Deel dit bericht:  
15 april 2019