Trend Zorg realiseert sociale ambities met stap naar Trede 1 op de PSO

Trend Zorg realiseert sociale ambities met stap naar Trede 1 op de PSO

Na in 2017 de eerste ambities te hebben uitgesproken op het gebied van sociaal inclusief ondernemerschap, heeft Trend Zorg de Aspirant-status weten om te zetten in een Trede 1 certificaat van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Hiermee voldoen zij aan de kwantitatieve en kwalitatieve eisen voor een Trede 1, en ondernemen zij gemiddeld socialer dan andere organisaties van een vergelijkbare grootte.

De meetlat voor inclusief werkgeverschap

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) legt organisaties langs de meetlat, en maakt de mate van inclusief werkgeverschap aantoonbaar. Vervolgens kunnen zij ervoor kiezen om de score om te zetten in een keurmerk, wat betekent dat de organisatie getoetst wordt door een van de onafhankelijke certificerende instellingen. Indien de score hoger is dan het gemiddelde in Nederland, komt een organisatie in aanmerking voor een Trede-certificaat. Wilt u ook uw mate van inclusief werkgeverschap meten, kijk dan op www.mijnpso.nl.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

Over Trend Zorg

Trend Zorg biedt begeleiding en ondersteuning aan cliënten die vanwege hun problematiek moeite hebben om zich staande te houden in de samenleving. Het verbeteren van de kwaliteit van leven en het vergroten van de autonomie staat hierbij centraal. Trend Zorg gaat uit van gelijkwaardigheid en heeft drie speerpunten die niet alleen gelden voor onze cliënten maar ook hoe we moet ons personeel omgaan:

  • Betrouwbaar: Open en eerlijk in het nakomen van afspraken.
  • Betrokken: We helpen en ondersteunen je in je persoonlijk proces.
  • Transparant: We zijn duidelijk, inzichtelijk en toegankelijk door onze open communicatie.
Deel dit bericht:  
28 march 2019