Certificaat helpt overheid bij sociaal inkopen

Certificaat helpt overheid bij sociaal inkopen

GreenFox Social Return B.V. heeft de hoogste trede van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) behaald & het PSO 30+-certificaat. Deze pionier op het gebied van sociaal ondernemen is daarmee de eerste in Den Haag.

Het certificaat is een belangrijke erkenning voor sociale ondernemingen. Het wordt toegekend aan bedrijven waar meer dan 30% van de medewerkers een afstand tot de arbeidsmarkt heeft. Bij GreenFox Social Return B.V. is dit zelfs 70%. Directeur Renzo Deurloo zegt het liever anders: ‘'Wij detacheren mensen met een vóórsprong op de arbeidsmarkt. Met de juiste begeleiding kan iedereen doorstromen naar een vast contract’".

PSO 30+ certificaat maakt sociaal aanbesteden (2.82Aw) makkelijker voor inkopers!

VVD-Kamerlid Martin Wörsdörfer overhandigde het PSO30+ certificaat symbolisch aan Renzo op het Binnenhof. De VVD is voorstander van ondernemingen die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen geven. “PSO30+ is de erkenning voor dit soort ondernemingen waarmee ze dezelfde voordelen als publieke instanties, zoals sociale werkvoorzieningen, krijgen. Gemeenten/ministeries/provincies/etc kunnen nu direct een opdracht gunnen aan partijen die werkgelegenheid bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Helemaal bijzonder dat GreenFox Social Return de eerste in Den Haag is, een onderneming die ik al vanaf het begin volg.”

PSO 30+ Certificaat sluit aan bij de Aanbestedingswet

Het PSO 30+ Certificaat maakt gebruik van de huidige methodiek van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) van TNO.  PSO 30+ is een extra uitlezing en certificering voor PSO-Trede 3 organisaties. Het PSO 30+ Certificaat sluit aan bij de nieuwe Aanbestedingswet die op 1 juli 2016 van kracht is geworden. De wet maakt het mogelijk voor publieke opdrachtgevers om opdrachten voor te behouden aan organisaties waarvan minimaal 30% van het personeel in dienst bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het PSO 30+ Certificaat maakt voor opdrachtgevers zichtbaar welke organisaties aantoonbaar aan de 30% criteria voldoen.

Het PSO 30+ certificaat van TNO toetst of meer dan 30% van een bedrijfsomvang bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit kunnen personen zijn die in vaste dienst zijn maar ook personen die op basis van detachering werkzaam zijn. Organisaties die het PSO 30+ certificaat hebben behaald voldoen aan de omschrijving van artikel 2.82 van de aanbestedingswet. Ze kunnen dan, net als publieke instanties zoals sociale werkvoorzieningen, publieke opdrachten direct gegund krijgen.

"Met de PSO 30+ hebben sociaal ondernemers het instrument om op een onafhankelijk wijze te laten zien hoe inclusief ze zijn. Wij feliciteren GreenFox Social Return en Renzo in het bijzonder met zijn missie om zoveel mogelijk mensen een vóórsprong op de arbeidsmarkt naar werk te helpen.” aldus Yuri Starrenburg PSO Nederland.

 

Deel dit bericht:  
25 march 2019