SAP Nederland: ''Aspirant-status goede stap in de richting van inclusievere onderneming''

SAP Nederland: ''Aspirant-status goede stap in de richting van inclusievere onderneming''

Het softwarebedrijf SAP Nederland heeft de Aspirant-status behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat SAP aantoonbaar is gestart met socialer en inclusiever ondernemen en binnen twee jaar willen zij toegroeien naar een Trede-erkenning op de PSO-Prestatieladder.

Een stap in de richting van een inclusievere onderneming

In een reactie op het behaalde certificaat, vertellen zij het volgende: ''SAP hecht veel waarde aan het mogelijk maken van verbetering in het leven van de mens. Dit geldt zowel intern als extern. Divers en inclusief ondernemen staat voor SAP hoog in het vaandel. Enkele jaren geleden heeft SAP Duitsland het programma ‘Autism at work’ uitgerold, waarin mensen met Autisme worden ingezet vanuit hun kracht. SAP Nederland wilt lokaal ook graag een stap maken in de richting van een nog inclusievere onderneming. Het behalen van de Aspirant-status is hier voor een stap in de juiste richting.''

''Op 1 februari heeft SAP Nederland met trots haar eerste medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt aangenomen. In de toekomst zal SAP zich nog meer gaan inzetten om verschillende posities binnen de organisatie in te vullen met medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Samen met ketenpartners hoopt SAP Nederland bij te kunnen dragen aan het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie.''

Het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Binnen het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hechten steeds meer organisaties en overheden belang aan het creëren van (meer) werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit onderdeel binnen MVO wordt sociaal ondernemerschap of sociaal ondernemen genoemd.

Onafhankelijk, aantoonbaar en wetenschappelijke onderbouwing: PSO

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen. Bekijk de PSO-animatie (PSO in twee minuten).

 

Deel dit bericht:  
18 march 2019