Van der Tol: ''Iedereen moeten actief kunnen deelnemen aan de maatschappij''

Van der Tol: ''Iedereen moeten actief kunnen deelnemen aan de maatschappij''

Vol trots heeft Van der Tol algemeen directeur Olivier Copijn, uit handen van PSO-Nederland bestuurder Yuri Starrenburg, het PSO-certificaat in ontvangst mogen nemen. Reden voor de uitreiking is het behalen van het Trede 3 certificaat, waarmee is aangetoond dat Van der Tol op het hoogste niveau sociaal onderneemt.

Olivier Copijn, algemeen directeur Van der Tol, licht toe: “Als groot regionaal bedrijf hebben wij een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij vinden dat het voor iedereen mogelijk moet zijn om actief deel te nemen aan de maatschappij. Ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En daarin hebben ook wij een taak. Sociaal ondernemen is binnen ons bedrijf eigenlijk heel vanzelfsprekend. Al sinds jaar en dag bieden wij daarom ook plek voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie. Dat kunnen mensen zijn met psychische of lichamelijk beperkingen, maar ook mensen die het ontbreekt aan opleiding, kwalificaties of een (sociaal) netwerk. Met het bieden van deze werkplek kunnen zij hun kansen op de reguliere arbeidsmarkt verbeteren.”, aldus Olivier Copijn.

Het onafhankelijke meetinstrument voor sociaal ondernemen

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) van TNO en PSO-Nederland is hét instrument geweest voor Van der Tol om haar ambities op het vlak van sociaal ondernemen voor iedereen objectief inzichtelijk te maken. Dit onafhankelijk meetinstrument heeft tevens aantoonbaar gemaakt in welke mate Van der Tol invulling geeft aan haar sociaal beleid.

Copijn; “Met de Trede 3 als mooi resultaat ligt de lat hoog voor ons om op dit niveau te blijven ondernemen. Uiteraard treden wij met alle vertrouwen de toekomst tegemoet om dit niveau hoog te houden”.

Voorloper in groene oplossingen

Van der Tol wil met behulp van groene oplossingen de stad groener, gezonder en leefbaarder maken. Bij deze dagelijkse missie richten wij ons op het bevorderen van biodiversiteit, effectief gebruik en hergebruik van (regen)water, tegengaan van de opwarming van de stad en het verbeteren van het binnenklimaat.

Meer over PSO-Nederland

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor socia al ondernemen. Bekijk de PSO-animatie PSO in twee minuten).

Deel dit bericht:  
8 march 2019