NovaFarm-Grip zet de eerste stap op de PSO-Prestatieladder en behaalt Aspirant-status

NovaFarm-Grip zet de eerste stap op de PSO-Prestatieladder en behaalt Aspirant-status

Zorginstelling NovaFarm-Grip is sinds kort aantoonbaar gestart met inclusief ondernemerschap, en zij zijn hiervoor erkend met een PSO-certificaat. Met de Aspirant-status zetten zij de eerste stap op weg naar een socialere onderneming, en aspireren zij bij te dragen aan een inclusievere arbeidsmarkt.

In een reactie op het behalen van het certificaat, zeggen zij het volgende: ''Wij zijn bijzonder blij met het behalen van de Aspirant-status! NovaFarm-Grip is een zorginstelling die hoofdzakelijk werkt met cliënten met een verslavingsachtergrond. Zij bieden beschermd wonen trajecten en dagbesteding op een zorgboerderij aan alsmede ook ambulante begeleiding op maat.''

Mogelijkheden om naar Trede 2 te groeien

''Sinds eind vorig jaar hebben we een cliënt die het traject bij ons succesvol heeft afgerond ingezet en opgeleid als ervaringsdeskundige. Dit blijkt een goede toegevoegde waarde te zijn voor onze instelling. We zien mogelijkheden dit in de toekomst verder uit te breiden en deze cliënten een goede stap te laten zetten richting een reguliere baan. Onze doelstelling is dat we in het najaar 2019 op Trede 2 gaan uitkomen.''

Hét keurmerk voor sociaal  en inclusief ondernemen in Nederland

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen. Bekijk de PSO-animatie.

Deel dit bericht:  
26 february 2019