Vooraankondiging PSO-handleiding versie 1.7

Vooraankondiging PSO-handleiding versie 1.7

De PSO is geen statisch instrument maar wordt aangepast en doorontwikkeld aan de hand van nieuwe ontwikkelingen en vragen uit de markt. De Commissie van Deskundigen, de Raad van Advies en de Klantenraad dragen wijzigingen aan en/ of adviseren TNO en PSO-Nederland over de voorgedragen wijzigingen.

De belangrijkste wijzigingen van de PSO-handleiding 1.7. per 1 april 2019

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • de periode waarin medewerkers uit de Participatiewet meetellen wordt verlengd van 3 tot 5 jaar;
  • medewerkers die ar­beidsongeschikt zijn geworden bij de Aanvragende organisatie en zijn blijven werken bij de PSO-aanvrager tellen per 1 april 2019 mee;
  • personen die op detacherings- of andere flexbasis werkzaam zijn bij de PSO-aanvrager tellen vanaf 1 april 2019 mee voor de berekening van de 30+ (Abw) score wanneer zij  voldoen aan de volgende aanvullende voorwaarden: Om mee te mogen tellen dient de gewerkte periode voorafgaand aan de peildatum minstens 6 maanden te zijn en het aantal gewerkte uren minstens 2 uur per week. Om in aanmerking te kunnen komen voor een PSO 30+-certificaat dient minimaal een-vijfde van de (ondergrens van minimaal) 30% ingevuld te zijn door werknemers met een reguliere arbeidsovereenkomst. Indien er niet aan deze laatste (een-vijfde) eis kan worden voldaan heeft de Aanvragende organisatie de mogelijkheid om de casus in te brengen bij het PSO Kernteam. De casus wordt dan getoetst aan de hand van het wetsartikel en de laatste uitspraken van de wetgever op dit gebied. De online (aanvraag)portal MijnPSO rekent de PSO 30+ automatisch uit binnen de huidige PSO-systematiek.

Ingangsdatum nieuwe PSO-handleiding 1.7

  • De nieuwe eisen en criteria die toebehoren aan de PSO-handleiding versie 1.7. gelden (automatisch) bij PSO-aanvragen die na 1 april 2019 ingediend worden via de online (aanvraag)portal MijnPSO.  

Vragen die kunnen voorkomen naar aanleiding van de nieuwe handleiding:

Veel gegevens staan al ingevoerd in online (aanvraag)portal MijnPSO maar er is nog geen definitieve PSO aanvraag ingediend. Wat nu? Indien uw organisatie al beschikt over een bestaand/ actief MijnPSO-account dan is het mogelijk om een PSO-aanvraag na of voor 1 april 2019 in te dienen:

  • een definitieve PSO-aanvraag indienen vóór 1 april 2019: de invoering van de gegevens en de toetsing gebeurt o.b.v. de criteria en eisen die toebehoren aan de 1.6. versie van de PSO-handleiding. 
  • een definitieve PSO-aanvraag indienen op of na 1 april 2019: de invoering van de gegevens en de toetsing vindt plaats o.b.v. de criteria en eisen die toebehoren aan de 1.7. versie van de PSO-handleiding. De meeste, reeds ingevoerde, gegevens worden per 1 april automatisch omgezet. Als PSO-aanvrager dient u wel de reeds ingevoerde stappen in MijnPSO na te lopen en waar nodig aan te vullen. Dit geeft de online (aanvraag)portal MijnPSO automatisch aan.

Wat moet een Aanvragende organisatie doen om o.b.v. de nieuwe 2019 criteria een PSO30+ aan te vragen? 

Het aanvragen van een PSO 30+ (Abw) certificaat o.b.v. de nieuwe (2019) criteria is pas mogelijk per 1 april 2019. Uw organisatie moet dan na 1 april 2019 alle stappen van de online (aanvraag)portal MijnPSO te doorlopen. De score(s) t.b.v. de reguliere PSO, het PSO 30+ (Abw)-Certificaat en de uitlezing t.b.v. Quotum Banenafspraak worden vervolgens zichtbaar in stap 4 van de online omgeving. Bij het indienen van een definitieve aanvraag in stap 6, wordt het mogelijk om (ook) een PSO 30+ (Abw)-Certificaat aan te vragen. De ingevoerde gegevens worden dan meegenomen in de audit. Let op! Indien uw organisatie al onderdeel uit maakt van een actief PSO-certificaat dan vervalt dit PSO-certificaat na het indienen van de definitieve PSO-aanvraag in stap 6 van de online omgeving. In dit laatste geval is het aan te raden om eerst contact op te nemen met PSO-Nederland of uw PSO-adviseur.

Wanneer is de nieuwe PSO-handleiding 1.7. beschikbaar?

1 maart 2019 wordt de nieuwe PSO-handleiding gepubliceerd op de website van PSO-Nederland en 1 april 2019 zijn de wijzigingen die toebehoren aan de nieuwe PSO-handleiding geïmplementeerd in de online (aanvraag)portal MijnPSO.

Deel dit bericht:  
7 february 2019