Een trede hoger voor Raster Groep: 'Een leefbare samenleving voor en door iedereen'

Een trede hoger voor Raster Groep: 'Een leefbare samenleving voor en door iedereen'

Raster Groep, een not-for-profit organisatie actief in de gemeente Deventer, heeft onlangs laten zien goed op weg te zijn op het gebied van sociaal ondernemen. Met een stijging van Trede 1 naar Trede 2 hebben zij bewezen nu ruim bovengemiddeld te presteren als het gaat om werkgelegenheid bieden aan mensen met een kwetsbare arbeidspositie.

Raster is actief op de terreinen Welzijn en Kinderopvang, vanuit de onderliggende visie dat elke burger van Deventer moet kunnen deelnemen aan de maatschappij. Zij zeggen hier het volgende over:

'Door zichtbaar te zijn en door ‘er te zijn’ weten we mensen te bereiken en, als het nodig is, ondersteuning te bieden. Daarmee leveren wij een essentiële bijdrage aan de maatschappelijke vraagstukken die in de samenleving leven. De toegevoegde waarde voor een leefbare samenleving zit ‘m in het feit dat we mensen in hun eigen kracht laten, waardoor zij hun eigen verantwoordelijkheid (her)ontdekken.'

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

Waar staat uw organisatie op de PSO-Prestatieladder?

Wilt u ook in aanmerking komen voor het PSO-certificaat en -keurmerk? Op www.mijnpso.nl inventariseert u vrijblijvend waar u staat op de PSO-Prestatieladder. Afhankelijk van de uitkomst vraagt u een Aspirant-status of Trede-certificaat aan. De Aspirant-status ontvangt u als uw organisatie aantoonbaar start met sociaal ondernemen en de doelstelling heeft om binnen twee jaar te groeien richting een Trede-status op de PSO-Prestatieladder. Voor een Trede-certificaat komt u in aanmerking als uw organisatie méér dan gemiddeld scoort.

 

Deel dit bericht:  
9 january 2019