Impegno overtreft zichzelf en stijgt naar Trede 2 op de PSO-Prestatieladder

Impegno overtreft zichzelf en stijgt naar Trede 2 op de PSO-Prestatieladder

Onlangs is Impegno een Trede gestegen op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Algemeen directeur Vincent Hulst: ''Wij zijn enorm trots op het bereiken van Trede 2 door Impegno op de PSO. Het doel van de sociale onderneming is maatschappelijke meerwaarde creëren. Dat doen we al zoveel als mogelijk binnen onze zorgdiensten begeleiding, behandeling, jeugdzorg en huishoudelijke ondersteuning. Deze proberen we op kwalitatief zeer goed niveau te bieden. Daarnaast hebben we - in het kader van PSO - veel mensen met enige afstand tot de arbeidsmarkt ook nog een extra kans kunnen bieden.''

Naast het zelf sociaal ondernemen, telt bij de PSO ook inkoop bij gecertificeerde partijen mee. Vincent Hulst: ''Ook onze ondersteunende diensten leveren een belangrijke bijdrage aan onze certificering. Supertrots dus!''

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties ook hun eigen leveranciers en opdrachtnemers om sociaal te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

 

Deel dit bericht:  
22 october 2018