Albron behaalt wederom hoogste trede PSO-Prestatieladder

Albron behaalt wederom hoogste trede PSO-Prestatieladder

Albron is opnieuw PSO trede 3 gecertificeerd. "Wij zijn natuurlijk trots als organisatie, niet zozeer op het certificaat maar vooral op onze mensen. Het certificaat is een mooie erkenning van de inspanningen die we als organisatie verrichten om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer een perspectief op een loopbaan te bieden. Met z'n allen zetten we ons ervoor in om de medewerkers die soms (nog) een afstand hebben tot de arbeidsmarkt weer enthousiast en trots op zichzelf en hun werk te laten zijn."

Voor Albron zit sociaal ondernemen in het DNA en sinds kort hebben we dan ook in samenwerking met Facilicom de sociale onderneming 'Buitengewoon' opgericht. Femke Boost - projectmanager HR: "Ik krijg er elke dag weer energie van om te zien dat mensen zich ontwikkelen en weer happy voelen én onze opdrachtgevers sociaal ondernemen ook belangrijk vinden!".

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties ook hun eigen leveranciers en opdrachtnemers om sociaal te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

Waar staat uw organisatie op de PSO-ladder?

Wilt u ook in aanmerking komen voor het PSO-certificaat en -keurmerk? Op www.mijnpso.nl inventariseert u vrijblijvend waar u staat op de PSO-Prestatieladder. Afhankelijk van de uitkomst vraagt u een Aspirant-status of Trede-certificaat aan. De Aspirant-status ontvangt u als uw organisatie aantoonbaar start met sociaal ondernemen en de doelstelling heeft om binnen twee jaar te groeien richting een Trede-status op de PSO-Prestatieladder. Voor een Trede-certificaat komt u in aanmerking als uw organisatie méér dan gemiddeld scoort.

Deel dit bericht:  
18 october 2018