VAN RAAIJ groenverzorging behaalt PSO Trede 3 certificaat

VAN RAAIJ groenverzorging behaalt PSO Trede 3 certificaat

Op vrijdag 12 oktober j.l. is door wethouder Bert van Swam het PSO certificaat uitgereikt aan VAN RAAIJ groenverzorging uit Boven-Leeuwen. PSO staat voor Prestatieladder Sociaal Ondernemen. Al ruime tijd is dit bedrijf bezig om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te laten integreren binnen haar organisatie. En dit met veel succes.

Bieden van kansen staat centraal

Het begint binnen VAN RAAIJ groenverzorging met het geven van kansen aan mensen. Daarnaast staat het investeren in een passende arbeidsplaats, begeleiding, ontwikkeling en waardering centraal binnen het sociaal ondernemen. Het succes wordt bewezen door het behalen van het PSO certificaat Trede 3, de hoogste trede op de sociale ladder. Daarnaast natuurlijk door de grote groep gemotiveerde medewerkers waarmee de meest uiteen lopende groenprojecten worden uitgevoerd!

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties ook hun eigen leveranciers en opdrachtnemers om sociaal te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

Landelijke norm voor socialer ondernemen

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen.

Deel dit bericht:  
15 october 2018