MAAS behaalt na onafhankelijke toetsing Trede 2 op de PSO-Prestatieladder

MAAS behaalt na onafhankelijke toetsing Trede 2 op de PSO-Prestatieladder

MAAS, OPGERICHT IN 1889 EN GROOT GEWORDEN OP BASIS VAN FAMILIEWAARDEN

MAAS gelooft dat mensen meer uit het leven halen als zij goed en gevarieerd eten en drinken. Daarom biedt MAAS mensen op het werk 24/7 toegang tot de beste selectie van smaakvolle, kwalitatieve en duurzame koffie en thee. Dit in combinatie met hand- en voedzame snacks en frisdranken. MAAS wil IMPACT maken op het werk vanuit drie pijlers waarop haar activiteiten zijn gebaseerd: kwaliteit, gezondheid en duurzaamheid.

Waarom PSO ladder?

MAAS heeft sociaal ondernemen hoog in het vaandel staan en zet zich actief in voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Marlies van Lohuizen, Commercieel directeur MAAS vertelt: “Hierbij kijken wij altijd verder dan de wettelijke verplichting van 5% voor wat betreft social return. Zo werken wij o.a. samen met Teamwerk Participatiediensten en Heilige Boontjes waarbij wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpen re-integreren.” De meting op wetenschappelijke basis (TNO) en de audit door een officieel instituut (DNV-GL) hebben aangetoond dat MAAS sociaal ondernemen aantoonbaar ten uitvoer brengt in haar dagelijkse werkzaamheden voor onze klanten.

Wat willen wij in de toekomst?

Marlies van Lohuizen vervolgt: “Onze eigen medewerkers moeten een goede afspiegeling zijn van de maatschappij, waarin kwetsbare groepen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt onderdeel van zijn. In 2020 wil MAAS dan ook een toename hebben gerealiseerd in het aantal medewerkers uit de doelgroep tot 10% van het totaal aantal werknemers bij MAAS.”

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties ook hun eigen leveranciers en opdrachtnemers om sociaal te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

 

Deel dit bericht:  
8 october 2018