Uitnodiging: Masterclass Inkoop bij sociaal ondernemers

Uitnodiging: Masterclass Inkoop bij sociaal ondernemers

Jaarlijks kopen alle Nederlandse gemeenten samen voor 41 miljard euro in. Daar liggen kansen voor (decentrale) overheden om maatschappelijk aan te besteden en haar aandeel inkoop bij sociale ondernemers te vergroten. Tijdens deze sessie wordt specifiek aandacht besteed aan de mogelijkheden van artikel AW 2.82 en laten we u zien op welke manier u nog meer maatschappelijk kunt aanbesteden.

9 oktober 2018, 13:00-17:00 te Utrecht (exacte locatie volgt)

Geachte inkopers en beleidsambtenaren,

Platform31, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het G40-stedennetwerk nodigen u uit voor de eenmalige masterclass inkoop bij sociaal ondernemers op 9 oktober a.s.

Jaarlijks kopen alle Nederlandse gemeenten samen voor 41 miljard euro in. Daar liggen kansen voor (decentrale) overheden om maatschappelijk aan te besteden en haar aandeel inkoop bij sociale ondernemers te vergroten.

Tijdens deze masterclass kijken we naar de mogelijkheden van artikel AW 2.82 om in te kopen bij sociale ondernemingen en laten we zien welke (juridische) ruimte u vanuit de gemeente nog meer heeft om maatschappelijke doelen te realiseren. Naast de theorie, maakt u kennis met voorbeelden uit de praktijk. U krijgt de kans om de experts te bevragen en de inhoud te toetsen aan uw eigen praktijk.

Met medewerking van:
Elisabetta Munanza, (hoogleraar Europees en Internationaal aanbestedingsrecht, Universiteit Utrecht)
Katja Golodyaeva (jurist, Pianoo)
Ellen Weisbeek (beleidsmedewerker aanbesteden, min. EZK)
Yuri Starrenburg (bestuurder, PSO Nederland)
G40 gemeenten

Achteraf bent u in staat om voor uw eigen gemeentelijke inkoop gericht in te kopen bij sociaal ondernemers of een maatschappelijk doel (arbeidsparticipatie, sociale cohesie, circulariteit) voorop te stellen. En u weet – als beleidsambtenaar of als inkoper – welke stappen te ondernemen.

Deze masterclass is bedoeld voor inkopers én beleidsmakers. Wij nodigen u daarom van harte uit om samen naar deze masterclass te komen.

Deelname is kosteloos, maar aanmelden is noodzakelijk en kan via sabina.gietema@platform31.nl / 06 57 94 1933.

Deel dit bericht:  
21 september 2018