GroenWerkXL is een trotse Social Enterprise, trede 3 en 30+!

GroenWerkXL is een trotse Social Enterprise, trede 3 en 30+!

GroenWerkXL heeft PSO-Trede 3 en het PSO 30+ certificaat behaald. Dat betekent dat GroenWerkXL voldoet aan de eisen van PSO-Trede 3 én dat minimaal 30% van het personeelbestand dat in dienst is, bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat GroenWerkXL op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven. Daarmee levert GroenWerkXL op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van sociaal ondernemen.

GroenWerkXL: 'Wij zijn een trotse Social Enterprise. Een vrij unieke organisatie. Wij streven naar een groeiende organisatie met duurzame plaatsen voor doelgroepmedewerkers. Bijna alle doelgroepmedewerkers worden beloond naar loonwaarde, conform de Cao-Hoveniers. Daarmee zijn onze medewerkers duurzaam uitkeringsonafhankelijk en kunnen ze weer volledig deelnemen aan de maatschappij. Daarnaast besteden wij veel tijd en aandacht aan het ontwikkelen en trainen van de medewerkers om ze optimaal te laten matchen met de functie die ze kunnen uitvoeren. Werken naar vermogen is hierbij het uitgangspunt. Daarnaast zijn we erg actief om mensen vanuit dagbesteding door te laten ontwikkelen naar arbeidsmatige dagbesteding om vervolgens te kijken naar wat ze nog meer kunnen. Dat doen we met een aantal andere organisaties'.

Social Return

SROI of Social Return houdt in dat men bij het doen van een investering niet alleen rekent op het behalen van een bepaalde financiele winst, maar ook op het behalen van een maatschappelijk doel. Onze manier van werken geeft een optimale invulling aan de door de overheid gevraagde uitvoering van social return. GroenWerkXL geeft aan bij de uitvoering van haar werkzaamheden altijd een uitzonderlijk hoog SROI-percentage te realiseren van minimaal 35%.

Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

Sinds 2012 heeft GroenWerkXL al de hoogste erkenning op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Daarmee was GroenWerkXL ook het eerste bedrijf in Oost Nederland met een PSO-erkenning. De PSO-erkenning houdt in dat GroenWerkXL meer dan gemiddeld bijdraagt aan duurzame werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie met veel aandacht voor training en opleiding, passend werk en volledige integratie binnen de organisatie.
De Prestatieladder Socialer Ondernemen meet de sociale bijdrage van bedrijven en organisaties en maakt deze zichtbaar. De Prestatieladder omvat 4 niveaus, van aspirant-status tot het niveau van koploper op trede 3. GroenWerkXL heeft de erkenning gekregen voor trede drie, de hoogste trede en is daarmee nog steeds aantoonbaar een van de koplopers in Nederland op het gebied van Socialer Ondernemen. Daarnaast heeft GroenWerkXL het PSO 30+ certificaat behaald.

PSO 30+ certificaat

Het PSO 30+ Certificaat maakt gebruik van de huidige methodiek van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) van TNO.  PSO 30+ is een extra uitlezing en certificering voor PSO-Trede 3 organisaties. Het PSO 30+ Certificaat sluit aan bij de nieuwe Aanbestedingswet die op 1 juli 2016 van kracht is geworden. De wet maakt het mogelijk voor publieke opdrachtgevers om opdrachten voor te behouden aan organisaties waarvan minimaal 30% van het personeel in dienst bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het PSO 30+ Certificaat maakt voor opdrachtgevers zichtbaar welke organisaties aantoonbaar aan de 30% criteria voldoen.

Deel dit bericht:  
17 september 2018