Alfa Schoonmaakservice is zichtbaar sociaal met PSO Trede 3

Alfa Schoonmaakservice is zichtbaar sociaal met PSO Trede 3

Wij feliciteren Alfa Schoonmaakservice met het behalen van trede 3 op het PSO-keurmerk. Het behalen van Trede 3 betekent dat Alfa Schoonmaakservice op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het PSO-keurmerk maakt de sociale prestaties van Alfa Schoonmaakservice zichtbaar en zij stimuleren ook andere organisaties om op een duurzame wijze socialer te ondernemen. Een organisatie kan ook groeien op de PSO-prestatieladder door socialer in te kopen bij andere PSO gecertificeerde organisaties.

PSO bij inkoop en aanbestedingen met een Social return eis

PSO wordt in toenemende mate toegepast door gemeenten en andere publieke opdrachtgevers als instrument waarmee de invulling van de Social Return verplichting (gedeeltelijk) kan worden aangetoond. Een PSO-gecertificeerde organisatie met een bepaalde Trede kan over het algemeen, de volledige of een deel van, de Social Return verplichting invullen. Deze invulling kan uiteraard afwijken per specifieke opdracht of beleidskader.

PSO-Keurmerk stimuleert inclusief ondernemen in Nederland

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen. Bekijk de PSO-animatie (PSO in twee minuten).

Sociaal inkopen met de PSO

De PSO heeft tot doel het oplossen van een maatschappelijk vraagstuk door socialer te ondernemen: meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam en op een kwalitatief goede wijze aan werk helpen bij reguliere organisaties. Socialer inkopen draagt hier ook aan bij.

 

Deel dit bericht:  
4 september 2018