Reinis scoort bovengemiddeld op de Prestatieladder Socialer Ondernemen van TNO

Reinis scoort bovengemiddeld op de Prestatieladder Socialer Ondernemen van TNO

In 2006 is de Stadsreiniging Spijkenisse verzelfstandigd en gaat sindsdien door het leven als NV Reinis. Als zelfstandige ondernemer kan Reinis beter inspelen op de ontwikkelingen in de afvalbranche. Reinis profileert zich graag met de slogan ‘Dichtbij. Flexibel, voordelig’. Deze slogan zegt alles over de wijze waarop Reinis haar dienstverlening aanbiedt. Reinis is per 1 maart 2018 gecertificeerd op trede 3 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen.

Doel PSO

Het doel van de Prestatieladder Socialer Ondernemen is het bedrijfsleven te stimuleren om socialer te ondernemen: meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam en op een kwalitatief goede wijze aan werk helpen bij (meer) organisaties. Per 1 april 2017 is het ook voor SW-bedrijven mogelijk om een PSO-erkenning aan te vragen.

Socialer inkopen 

Socialer inkopen stimuleert andere organisaties om u heen om ook te starten met Sociaal Ondernemen. Deze organisaties dragen er weer aan bij dat er (in)direct meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam aan werk komen.  De PSO toetst bovendien of dit op kwalitatief goede wijze gebeurt. Wanneer organisaties willen groeien op de PSO-Prestatieladder, kan dit ook door socialer  in te kopen bij andere PSO-gecertificeerde organisaties of SW-bedrijven. 

Deel dit bericht:  
8 june 2018