BTL Realisatie B.V. wederom erkend als inclusief ondernemer; PSO-certificaat verlengd op de hoogste trede

BTL Realisatie B.V. wederom erkend als inclusief ondernemer; PSO-certificaat verlengd op de hoogste trede

Al sinds 2014 is BTL Realisatie in het trotse bezit van het PSO-certificaat, trede 3. Onlangs is BTL Realisatie opnieuw gecertificeerd op de hoogste trede van de Prestatieladder Socialer Ondernemen.

Audit

Tijdens de audit door TUV is getoetst of BTL Realisatie voldoet aan de eisen die zijn gestel op het gebied van: Passend werk, Integratie, Functioneren en ontwikkeling, en begeleiding. Op de eerste dag van de toetsing is inzichtelijk gemaakt bij welke vestigingen medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt werken.

De tweede dag van de audit heeft de auditor de vestiging in Bruinisse bezocht om te horen hoe zij passen werk aanbieden aan medewerkers uit de PSO-doelgroep en hoe de integratie op de werkvloer en binnen de hele BTL-organisatie wordt opgepakt. Ook is gekeken of er extra begeleiding wordt gegeven als dat nodig is, medewerkers zich kunnen ontwikkelen binnen BTL en of zij een functioneringsbeoordeling krijgen. Tot slot heeft de auditor een projectbezoek afgelegd en is zij in gesprek gegaan met de PSO-medewerkers om te horen hoe zij het zelf vinden om voor BTL te werken.

De verlenging van het PSO-certificaat is een mooi resultaat waarmee BTL Realisatie weer twee jaar vooruit kan.

Doel PSO

Het doel van de Prestatieladder Socialer Ondernemen is het bedrijfsleven te stimuleren om socialer te ondernemen: meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam en op een kwalitatief goede wijze aan werk helpen bij (meer) organisaties. Per 1 april 2017 is het ook voor SW-bedrijven mogelijk om een PSO-erkenning aan te vragen.

Socialer inkopen 

Socialer inkopen stimuleert andere organisaties om u heen om ook te starten met Sociaal Ondernemen. Deze organisaties dragen er weer aan bij dat er (in)direct meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam aan werk komen.  De PSO toetst bovendien of dit op kwalitatief goede wijze gebeurt. Wanneer organisaties willen groeien op de PSO-Prestatieladder, kan dit ook door socialer  in te kopen bij andere PSO-gecertificeerde organisaties of SW-bedrijven. 

Deel dit bericht:  
16 may 2018