GEJA Beheer B.V. levert bovengemiddelde prestatie op Prestatieladder Socialer Ondernemen

GEJA Beheer B.V. levert bovengemiddelde prestatie op Prestatieladder Socialer Ondernemen

GEJA Werkprojecten wil mensen helpen om vanuit een werkloze situatie weer aan het werk te komen. Zij willen waar nodig extra hulp bieden om dit langdurig te realiseren. Zij zijn zodoende een werkgever die verder gaat dan anderen.

GEJA selecteert altijd de meest geschikte mensen voor de vacature. Administratief werk, schoonmaakwerk, werk op de bouwplaats, verkeer regelen – de vacatures zijn zeer divers. Samen met gemeentes en UWV’s zoekt GEJA continu naar gemotiveerde werknemers. Wanneer iemand start bij GEJA wordt hij of zij gedetacheerd bij één van hun relaties en gaat daar – al dan niet onder begeleiding van een werkbegeleider van GEJA Werkprojecten – aan de slag.

GEJA Werkprojecten werkt vanuit een gedreven, enthousiaste houding in combinatie met een pragmatische instelling. De organisatie bestaat uit mensen die plezier beleven aan het werken met deze doelgroep.

PSO 30+

Het PSO 30+ Certificaat maakt gebruik van de huidige methodiek van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) van TNO.  PSO 30+ is een extra uitlezing en certificering voor PSO-Trede 3 organisaties. Het PSO 30+ Certificaat sluit aan bij de nieuwe Aanbestedingswet die op 1 juli 2016 van kracht is geworden. De wet maakt het mogelijk voor publieke opdrachtgevers om opdrachten voor te behouden aan organisaties waarvan minimaal 30% van het personeel in dienst bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het PSO 30+ Certificaat maakt voor opdrachtgevers zichtbaar welke organisaties aantoonbaar aan de 30% criteria voldoen.

Deel dit bericht:  
9 may 2018