WonenBreburg gecertificeerd op Trede 2 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen

WonenBreburg gecertificeerd op Trede 2 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen

WonenBreburg richt zich als sociale woningcorporatie in Breda en Tilburg op het huisvesten van mensen met beperkte kansen op de particuliere woningmarkt. Samen met bewoners en andere belanghebbende dragen zij bij aan leefbare wijken.

Een verwachte toename van het aantal huishoudens met een laag inkomen en een beperkte inkomensontwikkeling van de meeste van de bewoners van WonenBreburg vraagt om matiging van de huurprijzen. Op die manier kunnen zij ervoor zorgen dat hun huurders in de betaalbare wijken van WonenBreburg kunnen blijven wonen. Vanwege de toenemende vraag naar betaalbare woningen zullen zij ook extra sociale huurwoningen bouwen.

WonenBreburg is per 1 januari 2018 gecertificeerd op Trede 2 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen.

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties ook hun eigen leveranciers en opdrachtnemers om sociaal te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Deel dit bericht:  
6 april 2018