LooHorst Landscaping B.V. voldoet bovengemiddeld aan de landelijke norm (PSO) op het gebied van sociaal ondernemen

LooHorst Landscaping B.V. voldoet bovengemiddeld aan de landelijke norm (PSO) op het gebied van sociaal ondernemen

LooHorst Landscaping B.V. stimuleert het principe dat alle mensen moeten kunnen werken naar vermogen. Niet zozeer omdat dit vanuit de regelgeving gewenst is, maar omdat zij er van overtuigd zijn dat werk een zeer belangrijk rol speelt in de maatschappelijke participatie van mensen.

Naar vermogen werken betekend dat zij voortdurend op zoek zijn naar de mogelijkheden van mensen. Enerzijds zijn dat hun vakmensen en medewerkers in opleiding, maar daarnaast bieden zij ruimte voor mensen die om bepaalde redenen een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

Naar vermogen betekent ook dat LooHorst iedereen stimuleert om te groeien naar een voor die persoon optimale prestatie. Deze inzet voor inclusief ondernemen is per 1 maart 2018 beloond met Trede 3 op het PSO-keurmerk.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

 

Deel dit bericht:  
22 march 2018