Stichting Mind at Work is erkend als inclusief werkgever door het behalen van Trede 2 op het PSO-keurmerk

Stichting Mind at Work is erkend als inclusief werkgever door het behalen van Trede 2 op het PSO-keurmerk

Stichting Mind at Work is in 1994 opgericht door drs. Elly Zeef als psychologisch onderzoeks- en trainingsbureau. Wetenschappelijke inzichten worden door de medewerkers van Mind at Work dagelijks vertaald in methodieken en diensten, die aansluiten bij hun praktijk.

Vanaf 2000 is Mind at Work ook re-integratietrajecten voor specifieke doelgroepen gaan verzorgen. Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, werknemers in een verzuimsituatie en/ of mensen met specifieke problematiek (bijvoorbeeld Niet Aangeboren Hersenletsel, whiplash of chronische vermoeidheid) kunnen bij Mind at Work terecht. Door training en/ of begeleiding helpen zij jaarlijks vele mensen aan het werk.

Werkgevers hebben met de komst van de Wet Poortwachter, wet Werk en Zekerheid en Participatiewet meer taken op zich af zien komen. De arbeidsmarktspecialisten van Mind at Work bieden de werkgever professionele ondersteuning en diensten bij de aanpak van verzuim en re-integratie van hun werknemers.

Per 1 januari 2018 is Stichting Mind at Work gecertificeerd op Trede 2 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

Deel dit bericht:  
23 march 2018