PSO-certificaat voor gemeente Bernheze

PSO-certificaat voor gemeente Bernheze

Meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk krijgen is een opdracht voor gemeenten vanuit de Participatiewet die op 1 januari 2015 in werking is getreden. Gemeente Bernheze neemt deze taak zeer serieus en is de kartrekker van NO-Brabant, een voorbeeld voor andere gemeenten. Onlangs ontving de gemeente Bernheze bericht dat zij zijn gecertificeerd voor het PSO-keurmerk trede 3.

PSO-keurmerk

Op 2 maart jl. werd het PSO-certificaat Trede 3 uitgereikt aan wethouder Rein van Moorsel uit handen van Yuri Starrenburg, mede-initiatiefnemer PSO en bestuurder PSO-Nederland. 

Voor gemeente Bernheze is het belangrijk dat iedereen mee kan doen binnen de maatschappij. Werk is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Omdat de gemeente Bernheze van hun opdrachtnemers verlangt dat ze in het kader van social return kansen bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt wil ook de gemeente zelf het goede voorbeeld geven. Binnen de gemeente Bernheze is het begrip inclusief werkgeverschap inmiddels volledig geaccepteerd en dat is te merken aan de werksfeer.

Binnen het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hechten steeds meer organisaties en overheden belang aan het creëren van (meer) werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit onderdeel binnen MVO wordt sociaal ondernemerschap of inclusief ondernemen genoemd.

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen.

Met de PSO-certificering Trede 3 laat de Gemeente Bernheze zien dat zij structureel werk maakt van sociaal werkgeverschap en zichtbaar haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. Zoals wethouder Rein van Moorselaar aangeeft: “We moeten meer kansen creëren voor mensen met een beperking.”

Social Return

Verschillende publieke en private partijen zoeken momenteel naar samenwerkingsvormen om de nieuwe regelgeving tot een succes te maken. De rol van de deelnemende gemeenten onderscheidt zich door sociaal ondernemerschap te stimuleren, te faciliteren en ook door zelf een voorbeeldrol aan te nemen als sociaal werkgever.

In dit kader maken de publieke opdrachtgevers in Noordoost-Brabant ook afspraken met organisaties bij de inkoop over sociale criteria die opgenomen zijn in de opdrachtverstrekking. Deze publieke opdrachtgevers vragen van hun opdrachtnemers in ruil voor de verkregen opdracht een deel werkgelegenheid terug. Dit noemen we ‘Social Return’ of SROI (Social Return On Investment, hierna social return). Social return wordt meestal opgenomen in de vorm van een contracteis en is daarmee niet vrijblijvend. Anders gezegd: de opdrachtgever verplicht de opdrachtnemer om binnen de opdracht een bepaald deel van de aanneem/opdrachtsom te besteden aan de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

 

 

 

 

 

 

Deel dit bericht:  
6 march 2018