Klaver BikeMotion B.V. is opnieuw erkend als inclusief werkgever door het PSO-keurmerk

Klaver BikeMotion B.V. is opnieuw erkend als inclusief werkgever door het PSO-keurmerk

Klaver besteedt als de specialist op het gebied van fietsparkeren veel tijd en aandacht aan de problematiek rondom fietsparkeren, ontwikkeling van fietsparkeeroplossingen en het delen van kennis over fietsparkeren.

Voor Klaver is sociaal ondernemen niet meer dan normaal; mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken mee op de werkvloer. Het kabinet werkt aan verschillende maatregelen en wetten om de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen in de samenleving te verhogen. Door deze inzet voor sociaal ondernemen is Klaver per 1 februari 2018 gecertificeerd op trede 3 op het PSO-keurmerk.

Overheid, organisaties en bedrijven creëren samen mogelijkheden, zodat zij duurzaam integreren. Om socialer ondernemen te stimuleren heeft TNO, samen met PSO-Nederland, het keurmerk Prestatieladder Socialer Ondernemen ontwikkeld. De PSO is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een landelijke norm voor socialer ondernemen.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

 

Deel dit bericht:  
22 february 2018