Futuris Holding BV bekroond met Trede 3 op Prestatieladder Socialer Ondernemen

Futuris Holding BV bekroond met Trede 3 op Prestatieladder Socialer Ondernemen

Futuris Zorg & Werk begeleidt  kwetsbare (jong) volwassenen op een respectvolle wijze door het integraal aanbieden van zorg, wonen, werk en vrijetijdsbesteding.

Zij borgen deze aanpak met inzet van autonoom werkende en goed opgeleide professionals. De inzet van Futuris m.b.t. sociaal ondernemen is sinds 1 januari 2018 bekroond met de hoogst haalbare trede op het PSO-keurmerk.

Als ondernemende zorgorganisatie werkt Futuris vraaggericht. Ontwikkeling en innovatie van hun zorgverlening komt dan ook voort uit de vraag en behoefte die zij beluisteren bij de doelgroep. De organisatie groeit hiermee gecontroleerd, met behoud van betrokkenheid en kleinschaligheid.

Futuris gaat in haar werkwijze uit van het principe ‘het lukt niet zonder werk’, gebaseerd op het promotieonderzoek van Prof. Dr. Blonk. Werk is meer dan het verdienen van een eigen inkomen, werk verleent ons een identiteit, een sociaal netwerk, waardering en uiteindelijk vergroot werk ook ons geloof in eigen kunnen.

Deel dit bericht:  
27 february 2018