Tilburg University betrokken bij doorontwikkeling Prestatieladder Socialer Ondernemen

Tilburg University betrokken bij doorontwikkeling Prestatieladder Socialer Ondernemen

Irmgard Borghouts treedt toe tot commissie over socialer ondernemen. Dr. Irmgard Borghouts-van de Pas van ReflecT wordt met ingang van 2018 lid van de Commissie van Deskundigen voor de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Vanwege haar expertise op voor de PSO belangrijke gebieden (arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inclusief HR-beleid), is Borghouts daarvoor gevraagd.

Doel PSO

Doel van de Prestatieladder Socialer Ondernemen is meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam en op een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. De PSO is een vrij toegankelijk meetinstrument dat objectief bepaalt in welke mate een organisatie socialer onderneemt. Bedrijven die aantoonbaar socialer dan gemiddeld ondernemen en kunnen aantonen dat zij zorgvuldig omgaan met de doelgroepmedewerkers, kunnen hiervoor een PSO keurmerk krijgen. De PSO is ontwikkeld door TNO, maar kent inmiddels een aparte uitvoeringseenheid: PSO Nederland.

Impact

De groei van het aantal gecertificeerde PSO-organisaties en de maatschappelijke impact van PSO gaat zo hard, dat een nieuwe structuur voor de doorontwikkeling van de PSO wenselijk is. Daarbij is het van belang een zo optimaal mogelijke verbinding te houden met de markt en de benodigde expertisevelden. Om dit te realiseren wordt de PSO in de hernieuwde, onafhankelijke Commissie van Deskundigen inhoudelijk doorontwikkeld.


Onderzoek Inclusieve arbeidsmarkt.

Het lidmaatschap van de Commissie van Deskundigen past binnen de Tilburgse multidisciplinaire onderzoekslijn Inclusieve arbeidsmarkt waarin Tilburg Law School (TLS/ ReflecT) en Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB) al nauw samenwerken. Samen met dr. Charissa Freese ontwikkelde Borghouts het Transitioneel Inclusief HRM arbeidsmarktmodel waarin de PSO past binnen de transitie van inactieve kwetsbare groepen naar werk. Het lidmaatschap van de Commissie van Deskundigen biedt Irmgard Borghouts nieuwe kansen voor het delen en vergaren van onderzoekkennis naar het stimuleren van inclusief ondernemen.

Bekijk dit filmpje voor meer informatie over het onderzoek van Freese en Borghouts en de impact daarvan.

Bron

Deel dit bericht:  
22 december 2017