Aspirant-status PSO-keurmerk voor Het Venster

Aspirant-status PSO-keurmerk voor Het Venster

Het Venster is er voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen, maar ook voor het gezin. Het Venster is gespecialiseerd in het bieden van begeleiding en ondersteuning aan mensen met een vorm van Autisme, ADHD en/ of psychosociale problemen of een combinatie van deze. Het Venster heeft door het bieden van werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de Aspirant-status behaal op de Prestatieladder Socialer Ondernemen.

PSO Aspirant-status is niet vrijblijvend!

Dat Het Venster de Aspirant-status heeft behaald op de PSO-Prestatieladder houdt in dat Het Venster aantoonbaar is gestart met socialer ondernemen, ook wel inclusief ondernemen genoemd. Het Venster werkt aantoonbaar aan het stimuleren en realiseren van meer werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Organisaties die op Aspirant niveau zijn gecertificeerd hebben twee jaar de tijd om te groeien naar een trede status op de PSO-Prestatieladder. Groeien op de PSO-Prestatieladder kan ook door socialer in te kopen bij andere PSO-gecertificeerde organisaties. Om dit te kunnen realiseren is een Plan van Aanpak opgesteld en geaccordeerd op directieniveau. DEKRA Certification heeft het Plan van Aanpak en de interne accordering hiervan gecontroleerd

Waarom de Prestatieladder Socialer Ondernemen?

Het kabinet werkt aan verschillende maatregelen en wetten om de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen in de samenleving te verhogen. Overheid, organisaties en bedrijven creëren samen mogelijkheden, zodat zij duurzaam integreren. Om socialer ondernemen te stimuleren heeft TNO, samen met PSO-Nederland en andere (MKB)organisaties uit de praktijk, het keurmerk Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) ontwikkeld. Het PSO-keurmerk is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een landelijke norm voor socialer ondernemen. Meer dan een kwart van de Nederlandse gemeenten waarderen daarnaast de PSO bij de invulling van de social return verplichting.

Deel dit bericht:  
22 december 2017