Neos behaalt PSO Trede 3

Neos behaalt PSO Trede 3

Neos heeft Trede 3 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Met het behalen van dit PSO-keurmerk onderscheidt de organisatie zich door maximaal in te zetten om werkgelegenheid te bieden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat doet Neos door zoveel mogelijk arbeidsplaatsen in de eigen organisatie te faciliteren. Daarnaast werkt Neos samen met SW-bedrijven, toeleveranciers en andere PSO-gecertificeerde organisaties. Ook stimuleert Neos andere organisaties om sociaal te ondernemen. Door het duurzaam creëren van meer werkgelegenheid voor kwetsbare groepen, werken zij mee aan een socialer arbeidsklimaat en een inclusieve samenleving.

Het bieden van perspectief op werk voor kwetsbare groepen is een belangrijke missie van Neos. Jaarlijks begeleidt Neos dak- en thuislozen en slachtoffers van huiselijk geweld naar een betere toekomst met een eigen woning, een stabiele financiële situatie en een baan. Neos heeft ervaren specialisten en jobcoaches in dienst die cliënten begeleiden, van de eerste tot en met de laatste stap op de werkvloer. Daarvoor onderhouden zij intensieve relaties met uiteenlopende werkgevers die werk bieden aan cliënten.

Wendy Duijvesteijn, manager HR: ‘PSO trede 3 voor Neos kenmerkt ons ook als een organisatie met respect voor en vertrouwen in mensen en dat een situatie nooit uitzichtloos is. Wij zijn ervan overtuigd dat oplossingen gevonden kunnen worden in je eigen kwaliteiten, talenten en mogelijkheden.’

Inclusief werkgeverschap

Doel van de PSO is om meer mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie op een duurzame en kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen we niet alleen door in onze eigen organisatie werkplekken te faciliteren, maar ook door onze leveranciers en opdrachtnemers te stimuleren om sociaal te ondernemen. Wij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Door meer organisaties socialer te laten ondernemen groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

 

Deel dit bericht:  
19 december 2017